Personal tools
Jump to: navigation, search

CAPTAIN BAYANI - Isang pagsusuri sa depiksyon ng kabayanihan sa seryeng Captain Barbell Ang Pagbabalik

Ang pag-aaral na ito ay isang sa pagsusuri at paghahambing ng kabayanihang itinataguyod ng katauhan nina Teng at Captain Barbell sa programang pantelebisyon na Captain Barbell: Ang Pagbabalik. Nilayon nito na alamin at suriin ang mga depiksiyon at pagpapakahulugan ng kabayanihan sa isang programang pantelebisyon, maging ang mga nakapaloob na kwento na dumadaloy sa serye. Nakapaloob sa papel na ito ang makasaysayang pagpapakahulugan ng bayani sa lipunang Pilipino.

Ginamit ng papel na ito ang pagpapakahulugan ng bayani at kabayanihan na napapaloob sa mga panulat ni Zeus A. Salazar. Kalakip niyan ay ang paggamit din ng textual analysis na siyang magbibigay kasagutan sa mga nilalayon ng pag-aaral na ito. Naging batayan din ang epikong-bayani ni Damiana Eugenio sa pagsusuri ng kabayanihan ng dalawang karakter ayon na rin sa daloy ng kwento bilang isang epiko.

Natuklasan ng mananaliksik na may natatanging kaibahan ang mga karakter nina Teng at Captain Barbell kahit iisang indibwal lamang ang pumapailalim sa dalawang tauhan. Maging sa depiksiyon ng kabayanihan ay nagkakaroon ng paglihis ang dalawa. Si Teng bilang bayani ay may kabuuang iba kay Captain Barbell. Sentral na pokus ng karakter nito ang pagbubuo sa kanyang pamilya. Samantala, si Captain Barbell naman ay nakatutok sa pagbuo at pangangalaga ng Liga ng Kalayaan.


Ubaldo, J. E.T. (2015). Captain Bayani: Isang pagsusuri sa depiksyon ng kabayanihan sa seryeng Captain Barbell: Ang Pagbabalik. Unpublished undergraduate thesis. Quezon City: University of the Philippines Diliman

"View Thesis:" [1]

  • This page was last modified on 25 May 2015, at 03:00.
  • This page has been accessed 1,850 times.
The Fine Print: contents on this site are owned by whoever posted them (as indicated on the page History). Neither the DILC nor the University is responsible for them in any way. DILC reserves the right to delete them if they are deemed in violation of the University's Acceptable Use Policy and other applicable laws.