DZUP Radyo Oble at Your Service

Radyo Oble At Your Service Logo
RADYO OBLE AT YOUR SERVICE

TIMESLOT: Tuesday, 12-1 PM
COLLEGE/UNIT: Office of the Vice Chancellor for Community Affairs
HOST/S: Vice Chancellor for Community Affairs Prof. Nestor Castro and Christian Faith Navarro

Ang Radyo Oble at Your Service ay isang programa ng DZUP at ng UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Npag-uusapan dito ang mga serbisyo ng UP para sa komunidad at ang mga serbisyong maaring ibalik ng komunidad sa pamantasang hirang.

Program Episodes 2015
Program Episodes 2016
Program Episodes 2017
Program Episodes 2018
Program Episodes 2019