Personal tools
Jump to: navigation, search
Usapang P Logo
Usapang P

TIMESLOT: Friday, 10-11 AM
COLLEGE/UNIT: DZUP 1602
HOST/S: Dr. Faye Cagayan and Chryl Martinez


Usapang P - puso, puson, pwerta, pamilya at iba pa, mapakikinggan na sa DZUP 1602, Kasali Ka! Tuwing Biyernes, 10:00-11:00 ng umaga.

Samahan niyo sina Doc Faye Cagayan at Kasaling Chryl Martinez sa pagtalakay ng iba't ibang isyung pangkababaihan tulad ng mga pagbabagong pinagdaraanan ng isang babae sa iba't ibang yugto o daang tinatahak niya sa kanyang buhay mula pagkabata hanggang pagtanda.


2016 Episodes
2017 Episodes
2018 Episodes
2019 Episodes

  • This page was last modified on 2 January 2019, at 18:49.
  • This page has been accessed 951 times.
The Fine Print: contents on this site are owned by whoever posted them (as indicated on the page History). Neither the DILC nor the University is responsible for them in any way. DILC reserves the right to delete them if they are deemed in violation of the University's Acceptable Use Policy and other applicable laws.