Personal tools
Jump to: navigation, search

Kagalingang Pantahanan 2019 Episodes

Date Episode Topic Guest/s
January 7, 2019 Usapang Pampamilya: Mga Ritwal at Tradisyon ng Pamilya sa Pasko Lester John Lim
January 14, 2019 Usapang Pampamilya: Pamamahalang pampinansiyal Mary Elaine Bayta
January 21, 2019 Usapang Pampamilya: New Year's Resolution - Health and Nutrition Mrs. Jennifer C. Santos at Mrs. Rossel D. Bajet
January 28, 2019 Usapang Pampamilya - New Year's Resolution - Resolusyon sa Pagpapatibay ng Relasyon ng Pamilya Charla Saamong
February 4, 2019 February 4 2019 Episode
February 11, 2019 Usapang Bata - Pagmamahal at Pag-aruga ng Lola at Lolo sa Bata Myra Marie David & Rona Mae Rodriguez
February 18, 2019 Usaping Bata at Pamilya: Pagmamahal at Pag aaruga sa mg batang nakaranas ng kalamidad Frances Mikaela Azarcon
March 4, 2019 March 4 2019 Episode
March 11, 2019 Usapang Bata: Pagmamahal at Pag-aruga ng Lola at Lolo sa Bata Myra Marie David and Rona Mae Rodriguez
March 18, 2019 March 18 2019 Episode
March 25, 2019 March 25 2019 Episode
April 1, 2019 April 1 2019 Episode
April 8, 2019 April 8 2019 Episode
April 22, 2019 April 22 2019 Episode
April 29, 2019 April 29 2019 Episode
May 6, 2019 May 6 2019 Episode
  • This page was last modified on 10 May 2019, at 00:57.
  • This page has been accessed 243 times.
The Fine Print: contents on this site are owned by whoever posted them (as indicated on the page History). Neither the DILC nor the University is responsible for them in any way. DILC reserves the right to delete them if they are deemed in violation of the University's Acceptable Use Policy and other applicable laws.