Personal tools
Jump to: navigation, search

Abstract

Tinatalakay sa pag-aral na ito ang pagpapatampok ng Pinoy Weekly sa isyu ng karapatang pantao sa unang taon ng administrasyon ni Pangulong Benigno Simeon C. Aquino III. May 139 artikulo at larawan na inilathalatla ang Pinoy Weekly sa website na http://www.pinoyweekly.org magmula Hunyo 30, 2010 hanggang Hunyo 30, 2011 na tumatalakay sa iba’t ibang isyung kaugnay ng karapatang pantao kabilang na ang extrajudicial killings, enforced disappearances, mga bilanggong politikal at iba pang mga paglabag sa karapatang pantao. Gamit ang mga teoryang Marxista at Agenda-Setting Function bilang balangkas, sinuri ng pag-aaral na ito kung paano itinalakay ng Pinoy Weekly bilang isang alternatibong pahayagan na nagsusulong ng karapatan ng mga mardyinalisadong sektor ang situwasyon ng karapatang pantao sa bansa sa unang taon ni Pangulong Benigno Simeon C. Aquino III.

Fajarda, J. D. (2011). Sayaw sa Bubog: Pagsipat sa pagtalakay ng Pinoy Weekly sa isyu ng karapatang pantao sa unang taon ng Administrasyong Aquino. Hindi nailathalang undergraduate na thesis, Unibersidad ng Pilipinas Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla.

View thesis

Keywords: Pinoy Weekly, Human Rights, Benigno Aquino III, Aquino Administration, Alternative Media

  • This page was last modified on 13 October 2011, at 00:31.
  • This page has been accessed 1,299 times.
The Fine Print: contents on this site are owned by whoever posted them (as indicated on the page History). Neither the DILC nor the University is responsible for them in any way. DILC reserves the right to delete them if they are deemed in violation of the University's Acceptable Use Policy and other applicable laws.