Personal tools
Jump to: navigation, search

Sa may-akda:

Maaari bang tagalugin ang lahat ng nilalaman ng artikulo na ito, bilang ito naman ay patungko sa DFPP? Resantos 15:32, 3 May 2009 (UTC)


Maaari naman pong isa-Filipino ang nilalaman ng artikulo sa DFPP. Pauna pa lamang ito na mga impormasyon na aking nakuha sa website mismo ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Kung nais mo itong baguhin o dagdagan pa ay may kalayaan kang gawin ito. :D Elinigo 01:07, 5 May 2009 (UTC)

  • This page was last modified on 24 October 2011, at 21:37.
  • This page has been accessed 1,815 times.
The Fine Print: contents on this site are owned by whoever posted them (as indicated on the page History). Neither the DILC nor the University is responsible for them in any way. DILC reserves the right to delete them if they are deemed in violation of the University's Acceptable Use Policy and other applicable laws.