Personal tools
Jump to: navigation, search
UP KMS.jpg


Contents

KASAYSAYAN

Ang U.P. KALIPUNAN NG MGA MAG-AARAL NG SOSYOLOHIYA o U.P. KMS ay itinatag bilang muling pagpapangalan sa dating U.P. Sociological Society. Nilalayon ng U.P. KMS na itaguyod ang isang dinamiko, makasaysayan, kritikal, at maka-Pilipinong pag-aaral ng tao at lipunan at gamitin ang ganitong kaalaman para sa pagtataguyod ng kagalingang panlahat ng mga mag-aaral ng Sosyolohiya at ng Unibersidad.

Bilang isang organisasyong pang-akademiko, naglulunsad taun-taon ang KMS ng mga symposia, discussion groups (DG), at intellectual discussions (ID) upang linangin ang kagalingan at kaalaman ng mga mag-aaral sa mga napapanahong isyung panlipunan. Gayundin ang pagsasanay sa larangan ng pananaliksik.

Nilalayon rin ng U.P. KMS na pag-isahin ang mga mag-aaral at tulungan ang mga ito na makipag-ugnayan sa kaguruan ng departamento. Bilang tugon rito, ang mga miyembro ng KMS ay aktibong nakikilahok sa mga aktibidades ng departamento at ng kolehiyo.

Mula noon hanggang ngayon, lumilikha ng malakas na tinig ng pagbabago at pag-unlad para sa mga mag-aaral ng sosyolohiya ang U.P. KMS.

MGA OPISYAL

EXECOMM A.Y. '14 - '15

Pangulo: Anne Krishia Antonio, BA Sociology

Pangalawang Pangulo para sa Gawaing Pang-akademiko at Pananaliksik: Joshua Paolo Carrasco, BA Sociology

Pangalawang Pangulo para sa Gawaing Panlabas: Ana Maria Joanna Reyes, BA Sociology

Pangalawang Pangulo para sa Gawaing Panloob at Pagkakasapi: Christian Pio Gawaran, BA Sociology

Pangalawang Pangulo para sa Pananalapi: Aubrey Razon, BA Sociology

Pangalawang Pangulo para sa Dokumentasyon at Publisidad: Rizalyn Princess Datuon, BA Sociology

Faculty Adviser: Prof. John Andrew Evangelista

Mga Miyembro

Stacy Glaze Aguirre, BA Sociology

Karren Grace Babiera, BA Sociology

Kristina Boado, BA Sociology

Ralph Renzo Briones, BS Geodetic Engineering

Precious Nicole Bugayong, BA Sociology

Yukiko Alyson Calimutan, BS Psychology

Mariah Shaddae Clavecilla, BA Film

Pamela Combinido, BA Sociology

Darla Felizardo, BA Sociology

Eunice Lalic, BA Sociology

Fritzi Mirzi Mamawag, BA Sociology

Reira Matsushita, BA Sociology

Samantha Medrano, BA Sociology

Ed Laurenz Noveloso, BA Psychology

Karissa Ordinario, BA Sociology

Nicole Angelie Policarpio, BA Sociology

Yosuke Suzuki, BA Sociology

Juan Paolo Soto, BA Sociology

Celeste Tolentino, BA Sociology

Denise Valdez, BA Journalism

Krystelle Ymari Vergara, BA Broadcast Communication

Mary Jhealyn Villena, BA Sociology

Jaia Darrel Yap, BS Business Administration

Jeanelia Yap, BA Sociology

Activities

Announcements

See Also

UP KMS Facebook Page

Twitter Page

  • This page was last modified on 25 August 2014, at 00:55.
  • This page has been accessed 8,612 times.
The Fine Print: contents on this site are owned by whoever posted them (as indicated on the page History). Neither the DILC nor the University is responsible for them in any way. DILC reserves the right to delete them if they are deemed in violation of the University's Acceptable Use Policy and other applicable laws.