Personal tools
Jump to: navigation, search
UP KMS.jpg


Contents

KASAYSAYAN

Ang U.P. KALIPUNAN NG MGA MAG-AARAL NG SOSYOLOHIYA o U.P. KMS ay itinatag bilang muling pagpapangalan sa dating U.P. Sociological Society. Nilalayon ng U.P. KMS na itaguyod ang isang dinamiko, makasaysayan, kritikal, at maka-Pilipinong pag-aaral ng tao at lipunan at gamitin ang ganitong kaalaman para sa pagtataguyod ng kagalingang panlahat ng mga mag-aaral ng Sosyolohiya at ng Unibersidad.

Bilang isang organisasyong pang-akademiko, naglulunsad taun-taon ang KMS ng mga symposia, discussion groups (DG), at intellectual discussions (ID) upang linangin ang kagalingan at kaalaman ng mga mag-aaral sa mga napapanahong isyung panlipunan. Gayundin ang pagsasanay sa larangan ng pananaliksik.

Nilalayon rin ng U.P. KMS na pag-isahin ang mga mag-aaral at tulungan ang mga ito na makipag-ugnayan sa kaguruan ng departamento. Bilang tugon rito, ang mga miyembro ng KMS ay aktibong nakikilahok sa mga aktibidades ng departamento at ng kolehiyo.

Mula noon hanggang ngayon, lumilikha ng malakas na tinig ng pagbabago at pag-unlad para sa mga mag-aaral ng sosyolohiya ang U.P. KMS.

MGA OPISYAL

EXECOMM A.Y. '13 - '14

Pangulo: Pamela Anne G. Macariola, BA Sociology

Pangalawang Pangulo para sa Gawaing Pang-akademiko at Pananaliksik: Lorraine D. Soldevilla, BA Sociology

Pangalawang Pangulo para sa Gawaing Panlabas: Allison M. Matociños, BA Sociology

Pangalawang Pangulo para sa Gawaing Panloob at Pagkakasapi: Andre Marcel G. Bolinao, BA Psychology

Pangalawang Pangulo para sa Pananalapi: Princess Camille M. Dacillo, BS Business Administration

Pangalawang Pangulo para sa Dokumentasyon at Publisidad: Maria Emelyn P. San Miguel, BS Psychology

Faculty Adviser: Prof. John Andrew Evangelista

Mga Miyembro

Ed Laurenz Noveloso, BA Psychology

Yukiko Alyson Calimutan, BS Psychology

Juan Paolo Soto, BA Sociology

Krystelle Ymari Vergara, BA Broadcast Communication

Ralph Renzo Briones, BS Geodetc Engineering

Pauline Reyes, BA Sociology

Pamela Noreen Panganiban, BA Sociology

Joshua Paolo Carrasco, BA Sociology

Fritzi Mirzi Mamawag, BA Sociology

Pamela Combinido, BA Sociology

Mariah Shaddae Clavecilla, BA Film

Jaia Darrel Yap, BS Business Administration

Jeanelia Yap, BA Sociology

Gedis Ezrae Abigail C. Llanes, BA Sociology

Christian Pio Gawaran, BA Sociology

Rizalyn Princess Datuon, BA Sociology

Precious Nicole Bugayong, BA Sociology

Stacy Glaze Aguirre, BA Sociology

Ana Maria Joanna Reyes, BA Sociology

Agatha Loren Edillor, BA Sociology

Celeste Tolentino, BA Sociology

Denise Valdez, BA Journalism

Samantha Medrano, BA Sociology

Mary Jhealyn Villena, BA Sociology

Eunice Lalic, BA Sociology

Nicole Angelie Policarpio, BA Sociology

Aubrey Razon, BA Sociology

Kristina Boado, BA Sociology

Darla Felizardo, BA Sociology

Reira Matsushita, BA Sociology

Anne Krishia Antonio, BA Sociology

Activities

CATCH US ON THESE FOLLOWING DAYS:


January 25, 2013: Project Aklatan (Puray High School, Rizal)

February 18-21, 2013: UP KMS Anniversary Exhibit, Palma Hall First Floor Lobby

Announcements

This year, UP Kalipunan ng mga Mag-aaral ng Sosyolohiya (UP KMS) is STEPPING UP.

Are you ready to be part of it? CHALLENGE ACCEPTED!


Kaya naman sa JUNE 22 Biyernes, 5:30-7PM, Palma Hall 108-110

magpunta na sa Applicants' Orientation ng UP KMS.

At sabay-sabay tayong tanggapin ang mga hamon:

mapa-lovelife man, acads, social issues at marami pang iba!


Kitakits! :)

See Also

UP KMS Facebook Page

  • This page was last modified on 16 December 2013, at 21:14.
  • This page has been accessed 4,024 times.
The Fine Print: contents on this site are owned by whoever posted them (as indicated on the page History). Neither the DILC nor the University is responsible for them in any way. DILC reserves the right to delete them if they are deemed in violation of the University's Acceptable Use Policy and other applicable laws.