Personal tools
Jump to: navigation, search
 
(9 intermediate revisions by one user not shown)
Line 1: Line 1:
 
[[File:Kalampagan.png |200px|thumb|Kalampagan Logo]]
 
[[File:Kalampagan.png |200px|thumb|Kalampagan Logo]]
  
<div style="font-size:20pt;color:#7b1113">'''KALAMPAGAN'''</div>
+
<div style="font-size:20pt;color:#7b1113">'''Kalampagan'''</div>
 
'''TIMESLOT:''' Monday, 5-6 PM<br>
 
'''TIMESLOT:''' Monday, 5-6 PM<br>
 
'''COLLEGE/UNIT:''' College of Arts and Letters <br>
 
'''COLLEGE/UNIT:''' College of Arts and Letters <br>
'''HOST/S: ''' Regina Banaag & Vladimeir Gonzales
+
'''HOST/S: '''
 
<br>
 
<br>
  
  
KALampagan sa Lunes Program Plug: Inihahandog ng Kolehiyo ng Arte at Literatura KAL ang KALampagan sa Lunes, radyo-eskwela. Isang oras ng usaping sining, wika, at panitikan nang may kaunting KALokohan at KALabugan. Maging KALahok, KALaguyo at KALagayang-loob. KALampagan sa Lunes, 5 PM mula July 12.
 
  
Isang programang radyo-eskwela sa DZUP ang KALampagan sa Lunes, na pansamantalang pangungunahan ng Opisina ng Dekano ng KAL sa tulong ng Kagawaran ng Brodkasting ng Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla. Magsisimula ang brodkast sa 12 Hulyo 2010, at maririnig bawat Lunes sa unang semestre ng AT 2010-2011. Pangunahing tunguhin nito sa pakikilahok ay ang sumusunod:
+
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Kalampagan_sa_lunes#.WWcuHIh97Dc 2012-2013 Episodes]<br>
 +
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/KALampagan_2015_Episodes#.WWcuVoh97Dc 2015 Episodes]<br>
 +
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/KALampagan_2016_Episodes#.WWcucoh97Dc 2016 Episodes]<br>
 +
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Kalampagan_2017_Episodes#.WWbpBIh97Dc 2017 Episodes]<br>
 +
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Kalampagan_2018_Episodes 2018 Episodes]<br>
 +
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Kalampagan_2019_Episode#.XC2tk1wzbDc 2019 Episodes]
  
1. Gamitin ang pangmadlang komunikasyon sa pagpapalaganap ng akademikong kahusayan at mahusay na pananaliksik sa sining at panitikan;
+
<div align="center"><div align="center">
2. Maging bahagi sa tunguhin ng Unibersidad na makapaglingkod sa madla sa pamamagitan ng radyo; at,
+
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Old_Page_-_DZUP#.WKUILG997Dc Old Page] | [http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/DZUP_1602#.WMonQm997De DZUP] |  [http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/DZUP_Programming_Grid#.WMXzf2997Dd Program Grid]</div>
3. Makilala ang KAL bilang nangungunang akademikong institusyon sa sining at panitikan;<br><br>
+
 
+
'''Mga Impormasyon hinggil Programa'''<br><br>
+
 
+
Executive Producer: Gonzalo Campoamor II<br>
+
 
+
Producer: Sharon Pangilinan & Bernadette Neri<br>
+
 
+
Host: Regina Banaag & Vladimeir Gonzales<br>
+
 
+
Format: Radyo-eskwela; may tema sa bawat episodyo (hal., Rizal, dula, SONA atbp)<br>
+
 
+
Wika: Filipino at, depende sa bahagi, Inggles at mga wikang Europeo<br><br>
+
 
+
'''Mga Bahagi ng Programa'''<br>
+
 
+
''PasaKALye:'' <p> Gagamit ng anyong pampanitikan para ipakilala ang paksa ng episodyo. Halimbawa, itatampok ang dalawang National Artist ng KAL, Prof. Virgilio Almario at Dr. Bienvenido Lumbera, na magdaraos ng payak na Balagtasan (tig-dalawang taludtod). Maaari ring mag-imbita ng guro o estudyante na babasa ng piling akda. </p>
+
 
+
''Kalampagan:''<p> Kakatampukan ng panauhing tagapagsalita na guro ng kolehiyo. Nakadepende ang paksa sa tema ng episodyo. Halos kalahati ng panahong nakalaan sa programa ay gagamitin sa bahaging ito. </p>
+
 
+
''Artistahin:'' <p>Tahanan ang KAL ng maraming manananghal kabilang na ang Dulaang UP, UP Singing Ambassadors, at Kontemporaryong Gamelang Pilipino (KontraGapi). Bukod dito, lahat ng student organization dito ay may kani-kanilang performing group. Inaasahan na hindi mahirap humugot ng mga estudyante, at paminsan, guro na sasang-ayong magtanghal panandalian sa programa. </p>
+
 
+
''D2 na me, wer na u, speech and grammar review:''<p> Gamit ang kadalubhasaan ng mga guro sa KAL, magtatakda ng ilang pangkaraniwang pagkakamali sa pananalita at pagsulat habang nagbibigay ng panuto kung paano babaguhin o itatama ang mga ito.</p>
+
 
+
''Je t’aime, te amo: Let’s Go Wikang Europeo:''<p> Language lesson ng dalawa o tatlong pangungusap gamit ang mga wikang Europeo. Isang wika lamang sa bawat sesyon. Kinakailangang kwela ang mga pangungusap at kung maaari ay may kinalaman sa buhay UP o buhay kolehiyo.</p>
+
 
+
''The SiningGang:''<p> Itatampok dito ang mga ideya ng mga guro sa Araling Sining hinggil sa mga popular na anyo ng sining o di kaya’y mga umuusbong na anyo nito.</p>
+
 
+
''Saranggola ni Pepe:'' <p>Bilang bahagi ng preparasyon ng KAL at UP Diliman para pangunahan ang Seskuwisentenaryo ni Jose Rizal sa 2011, gagamitin ang bahaging ito bilang nakakaaliw na plug na rin na humihikayat sa pakikiisa at pakikilahok ng mga estudyante at guro sa loob at labas ng unibersidad.</p>
+
 
+
''Jun de Leon Corner:'' <p> Kilala si Dr. Felipe de Leon Jr. (a.k.a. Jun de Leon) sa buong kolehiyo dahil sa talas ng kaniyang pag-iisip at entusiyastikong pamamaraan ng pagsasalita. Sa napakaikling bahaging ito, tatanungin siya ng mga palagay niya sa mga paksang sa buong akala ng lahat ay hindi niya masasagot. Puputulin ang sasabihin niya matapos ang isang minuto.</p><br>
+
 
+
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Nature_Venture_2017_Episodes#.WUH58miGPDc Program Episodes 2017]
+

Latest revision as of 23:39, 2 January 2019

Kalampagan Logo
Kalampagan

TIMESLOT: Monday, 5-6 PM
COLLEGE/UNIT: College of Arts and Letters
HOST/S:


2012-2013 Episodes
2015 Episodes
2016 Episodes
2017 Episodes
2018 Episodes
2019 Episodes

  • This page was last modified on 2 January 2019, at 23:39.
  • This page has been accessed 1,500 times.
The Fine Print: contents on this site are owned by whoever posted them (as indicated on the page History). Neither the DILC nor the University is responsible for them in any way. DILC reserves the right to delete them if they are deemed in violation of the University's Acceptable Use Policy and other applicable laws.