Personal tools
Jump to: navigation, search
 
(17 intermediate revisions by one user not shown)
Line 3: Line 3:
 
Hosted by [[Maria Vanessa Oyzon]] and [[Michael Muega]]  
 
Hosted by [[Maria Vanessa Oyzon]] and [[Michael Muega]]  
  
{| class="wikitable" border="1"
+
Podcast of Episodes:<br/>
 +
 
 +
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Radyo_Edukado_2016_Episodes#.VxnIyZN95TZ 2016 Episodes]
 +
 
 +
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Radyo_Edukado_2015_Episodes#.VxnIjJN95TY 2015 Episodes]
 +
 
 +
<u>2014</u><br/>
 +
 
 +
{| class="wikitable" border="1" style="text-align:center;" width="50%"
 
|-
 
|-
!  Date
+
| Jan
! Episode No.
+
|Apr
! Topic
+
|Jul
!Guest
+
|Oct
!Subject
+
 
|-
 
|-
| 25 February 2013
+
|Feb
|style="text-align:center;"|2013-49
+
|May
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/b/b6/RE_FEBRUARY_25%2C_2013.mp3 Indak ng isip at puso bilang gabay sa ating paglago]
+
|Aug
|Albert Dimarucut
+
|Nov
|
+
 
|-
 
|-
|18 February 2013
+
| Mar
|style="text-align:center;"|2013-48
+
|Jun
|[Kilos at galaw sa entablado : paano makatutulong sa paghubog sa ating pagkatao]
+
|Sep
|Maria Gloriosa Santos-Cabangon
+
|Dec
|
+
|}
 +
 
 +
<u>2013</u><br/>
 +
 
 +
{| class="wikitable" border="1" style="text-align:center;" width="50%"
 
|-
 
|-
|
+
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Radyo_Edukado_Jan_2013#.UyFrJuDbV8s  Jan]
|style="text-align:center;"|3
+
|Apr
|[http://www.dilc.upd.edu.ph/index.php/pod-socsci/535-psych-o-clock-habit-episode-3-sige-na-ipasok-mo-na Sige Na, Ipasok Mo Na]
+
|Jul
|Dr. [[Ma._Theresa_Batangan|Tess Ujano-Batangan]]
+
|Oct
|Sex Education in Curriculum
+
 
|-
 
|-
|
+
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Radyo_Edukado_Feb_2013#.UyFqFeDbV8s Feb]
|style="text-align:center;"|4
+
|May
|[http://www.dilc.upd.edu.ph/index.php/pod-socsci/530-psych-o-clock-habit-episode-4-ang-mga-nota-sa-buhay-natin Ang Mga Nota sa Buhay Natin]
+
|Aug
|Drs. Diana Boer and Ronald Fischer
+
|Nov
|Psychological aspect of music
+
|-
+
|
+
|style="text-align:center;"|5
+
|[http://www.dilc.upd.edu.ph/index.php/pod-socsci/531-psych-o-clock-habit-episode-5-aray-aray--huwag-diyan-huwag-yan Aray ! Aray! Huwag Diyan, Huwag Yan]
+
|Dr. [[Margarita_Holmes|Margie Holmes]]
+
|Things that people do and feel good about but may be "wrong" or "taboo"
+
 
|-
 
|-
 +
| Mar
 +
|Jun
 +
|Sep
 +
|Dec
 +
|}
  
 +
2012<br/>
  
<p align="center">
+
{| class="wikitable" border="1" style="text-align:center;" width="50%"
    <strong><em><u>Radyo Edukado 2012 Episodes:</u></em></strong>
+
|-
</p>
+
| Jan
<p align="center">
+
|Apr
    <strong><em><u></u></em></strong>
+
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Radyo_Edukado_July_2012#.UyGAw-DbV8s Jul]
</p>
+
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Radyo_Edukado_Oct_2012#.UyFzEeDbV8s Oct]
<div align="center">
+
|-
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="798">
+
|Feb
     
+
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Radyo_Edukado_May_2012 May]
            <tr>
+
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Radyo_Edukado_Aug_2012#.UyF_I-DbV8s Aug]
                <td width="108" valign="top">
+
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Radyo_Episodes_Nov_2012#.UyFxz-DbV8s Nov]
                    <p align="center">
+
|-
                        <strong>DATE</strong>
+
| Mar
                    </p>
+
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Radyo_Edukado_Jun_2012#.UyGCdeDbV8s Jun]
                </td>
+
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Radyo_Edukado_Sep_2012#.UyF9I-DbV8s Sep]
                <td width="72" valign="top">
+
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Radyo_Edukado_Dec_2012#.UyFvK-DbV8s Dec]
                    <p align="center">
+
|}
                        <strong>EPISODE NO.</strong>
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        <strong>TOPIC</strong>
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        <strong>GUEST</strong>
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        <strong>Click to listen or share</strong>
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        25 February 2013
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2013-49
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Indak ng isip at puso bilang gabay sa ating paglago.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Albert Dimarucut.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_FEBRUARY_25,_2013.mp3]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        18 February 2013
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2013-48
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Kilos at galaw sa entablado : paano makatutulong sa paghubog sa ating pagkatao.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Maria Gloriosa Santos-Cabangon.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_FEBRUARY_18,_2013.mp3]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        11 February 2013
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2013-47
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Luma at bagong tugtugin : paano tayo pagyayamanin?
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Myrna Maglalang.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_FEBRUARY_11,_2013.mp3]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        4 February 2013
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2013-46
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Sa ating kinabukasan : art education, ano ang kinalaman?
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Jem Blanco and Glenn Blanco.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_FEBRUARY_4,_2013.mp3]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        28 January 2013
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2013-45
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Pagiging isang outstanding na guro.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Felicitas E. Pado and Ellen Fuchongco.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_JANUARY_28,_2013.mp3]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        14 January 2013
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2013-44
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Proseso ng responsableng pagboto ng mga responsableng Pilipino.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Antonio Larrazabal.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_JANUARY_14,_2013.mp3]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        7 January 2013
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2013-43
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Mga bago sa bagong taon.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Dr. Eric Santos.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_JANUARY_7,_2013.mp3]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        10 December 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-42
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Emotional investment in developing a culture of good citizenship.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Dr. Eufracio Abaya.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_DECEMBER_10,_2012.mp3]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        3 December 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-41
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Social justice.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Dr. Jose Lalas.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_DECEMBER_3,_2012.mp3]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        26 November 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-40
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Character education.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Dr. Eric Santos.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_NOVEMBER_26,_2012.mp3]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        19 November 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-39
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Sino ka, sino ako : character education ano ka nga ba?
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Dr. Oscar Olmos.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_NOVEMBER_19,_2012.mp3]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        12 November 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-38
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Environmental ethics.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Agerico De Villa.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_NOVEMBER_12,_2012.mp3]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        5 November 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-37
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Zero waste management.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Froilan Grate.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_NOVEMBER_5,_2012.mp3]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        15 October 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-36
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Karunungang may kinalaman sa kalikasan, kailangan nga ba?
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Dr. Rose Yangco.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_OCTOBER_15,_2012.mp3]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        8 October 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-35
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Sharing the gift through teaching.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Rica Joy Redrev C. Santos, Sabrina G. Par, Hebe Valerio, Jesus Pebenito and Theo Bern Castaneto.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_OCTOBER_8,_2012.mp3]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        1 October 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-34
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Pagbabadyet.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Curt Marvin Cruz and Marvin Coronel.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_OCTOBER_1,_2012.mp3]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        24 September 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-33
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Pagnenegosyo para sa kabataang Pilipino.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Chinkee Tan.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_SEPTEMBER_24,_2012.mp3]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        10 September 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-32
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Sining ng pag-iipon sa mata ng mga kabataan.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Armand Q. Bengco.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_SEPTEMBER_10,_2012.mp3]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        3 September 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-31
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Karunungan sa pananalapi para sa makabagong kabataan.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Prof. Vivien Magbata.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_SEPTEMBER_3,_2012.mp3]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        20 August 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-30
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Paano ba mailalathala ang inyong aklat pambata.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Annie Almario.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_AUGUST_20,_2012.mp3‎]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        13 August 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-29
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Pagsusulat sa Filipino para sa kabataang Pilipino.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Annie Lumbao and Lyn Danao.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_AUGUST_13,_2012.mp3‎]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        6 August 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-28
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Mother Tongue- Based Multilingual Education (MTB-MLE).
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Dean Dina Ocampo.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_AUGUST_6,_2012.mp3‎]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        23 July 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-27
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Twice exceptional children.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        None.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_JULY_23,_2012.mp3‎]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        9 July 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-26
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Brain and learning.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Dr. Danilo Tuazon.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_JULY_9,_2012.mp3‎]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2 July 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-25
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Bagong format ng radyo edukado.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        None.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_JULY_2,_2012.mp3]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        25 June 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-24
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Access to education of your children with disabilities.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Marie Therese Bustos.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_JUNE_25,_2012.mp3‎]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        18 June 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-23
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Kahalagahan ng nutrisyon sa pagkatuto ng mga bata.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Dr. Evangeline M. Zalamea.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_JUNE_18,_2012.mp3‎‎]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        11 June 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-22
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        First day of school jitters.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Edith Paula B. Garcia.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_JUNE_11,_2012.mp3‎‎]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        4 June 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-21
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        School readiness ng mga bata.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Mytha Salvador.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_JUNE_4,_2012.mp3]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        28 May 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-20
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Curriculum.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Dr. Amelia Fajardo.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_MAY_28,_2012.mp3]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        21 May 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-19
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        K-12 basic education curriculum.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Elvin Uy.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_MAY_21,_2012.mp3]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        14 May 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-18
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Ang kahalagahan ng paggamit ng mother tongue languages sa pagkatuto.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Romylyn Metila.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_MAY_14,_2012.mp3]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        7 May 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-17
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Pagpili ng eskwelahan.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Lorelei R. Vinluan.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_MAY_7,_2012.mp3]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        30 April 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-16
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Social networking and learning.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Elenita N. Que.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_APRIL_30,_2012.mp3‎]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        23 April 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-15
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Bullying.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Jun Rayco.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_APRIL_23,_2012.mp3‎]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        16 April 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-14
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Gender differences in education.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Dr. Marilou R. Juachon.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_APRIL_16,_2012_INC.mp3]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2 April 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-13
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Activities for summer.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Liza Marie C. Olegario.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_APRIL_2,_2012.mp3‎]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        26 March 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-12
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Pagpili ng kurso.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Dr. Rosalinda De Mesa.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_MARCH_26,_2012.mp3‎‎]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        19 March 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-11
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Pagkuha ng pagsusulit.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Dr. Jose Q. Pedrajita.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_MARCH_19,_2012.mp3‎‎]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        12 March 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-10
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Pagbabawas.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Prof. Leonor E. Diaz.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_MARCH_12,_2012.mp3‎‎]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        5 March 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-9
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Pagkukwenta.  
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Felicitas E. Pado.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_MARCH_5,_2012.mp3‎‎]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        27 February 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-8
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Pagbibilang.  
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Yvette Concepcion-Alcazar.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_FEBRUARY_27,_2012.mp3‎‎]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        20 February 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-7
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Pagkilala sa hugis at patterns.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Pamela Razon
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_FEBRUARY_20,_2012.mp3‎‎]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        13 February 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-6
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Pagkakatulad, pagkakaiba, at paghahambing ng sukat, laki, haba at iba pa.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Heidi Alipustain.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_FEBRUARY_13,_2012.mp3‎‎]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        6 February 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-5
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Significance of numeracy.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Sabrina Par.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_FEBRUARY_6,_2012.mp3‎‎]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        30 January 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-4
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Pagbabasa at pagsusulat.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Cristina S. Uichanco.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_JANUARY_30,_2012.mp3‎‎]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        23 January 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-3
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Panitikang pambata at ang pagbabasa.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Jessica Lorraine Macaraeg.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_JANUARY_23,_2012.mp3‎‎]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        16 January 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-2
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Play and reading.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Ara Abarquez.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_JANUARY_16,_2012.mp3‎‎]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
            <tr>
+
                <td width="108" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2 January 2012
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="72" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        2012-1
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="363" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        Values education.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="174" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        None.
+
                    </p>
+
                </td>
+
                <td width="81" valign="top">
+
                    <p align="center">
+
                        [[Media:RE_JANUARY_2,_2012.mp3‎‎]]
+
                    </p>
+
                </td>
+
            </tr>
+
</table>
+
  
</div>
 
  
[[Category:DZUP Programs]]
+
[[Category:DZUP Programs]][[Category:Podcast]]

Latest revision as of 23:46, 21 April 2016

Radio show from DZUP plays every aired every Mondays, 10:00 to 11:00 in the morning.
Hosted by Maria Vanessa Oyzon and Michael Muega

Podcast of Episodes:

2016 Episodes

2015 Episodes

2014

Jan Apr Jul Oct
Feb May Aug Nov
Mar Jun Sep Dec

2013

Jan Apr Jul Oct
Feb May Aug Nov
Mar Jun Sep Dec

2012

Jan Apr Jul Oct
Feb May Aug Nov
Mar Jun Sep Dec
  • This page was last modified on 21 April 2016, at 23:46.
  • This page has been accessed 32,428 times.
The Fine Print: contents on this site are owned by whoever posted them (as indicated on the page History). Neither the DILC nor the University is responsible for them in any way. DILC reserves the right to delete them if they are deemed in violation of the University's Acceptable Use Policy and other applicable laws.