DZUP BroadKasaysayan 2018 Episodes

BroadKasaysayan 2018 Episodes

Date Episode Title Guest/s
August 28, 2018 Ano ang hindi mo malilimutang karanasan sa mga klase mo sa kasaysayan?
Pinag-usapan kung ano nga ba ang Kasaysayan
UP Department of History
September 4, 2018 Ano ang naiisp kapag naririnig mo ang salitang "aktibismo"?
Activism, UP in the time of Martial Law
Yael Toribio
September 11, 2018 Ano para iyo ang kahulugan ng 'Golden Age'?
Ekonomiya ng Pilipinas sa panahon ng Martial Law
JC Punongbayan
September 18, 2018 Kailan makatarungan ang Kamay na Bakal?
Constitutional Authoritarianism and the Military during Martial Law
Prof. Aries Arugay
September 25, 2018 Sapat bang batayan ng bansa ang dami ng naipagawang imprastraktura?
Martial Law and Culture
Dr. Gerard Lico
October 2, 2018 Willing ka bang makipagkaibigan sa ex mo?
Philippine-Spanish Friendship Day
October 9, 2018 Ano ang hanap mong katangian sa nais mong mapapangasawa/makakatuwang sa buhay?
Historical Demography; Marriage Patterns in 19th Century Philippines
Asst. Prof. Nicholas Sy
October 16, 2018 Kung magiging senador ka, ano ang unang batas na ipapanukala mo?
Philippine Senate
Dr. Jean Encinas-Franco
October 23, 2018 What keeps your barkada together?
United Nations
October 30, 2018 Halloween at Undas
Beliefs on death, burial, and supernatural
November 6, 2018 Ano ang pilosopiya mo sa buhay?
Pilosopiyang Pilipino at Indihenisasyon
Tess Payongayong at Andoy Evangelista
November 13, 2018 Paano mo masasabing ang isang tao ay "hindi ibang tao" para saiyo?
Sikolohiyang Pilipino at Kasaysayan
Jay Yacat
November 20, 2018 Pantayong Pananaw Prof. Rodriguez-Tatel
November 27, 2018 Ano ang kahukugan sayo ng pagiging kapatid?
Kapatiran sa Katipunan
December 4, 2018 History of UAAP, Basketball in the Philippines
December 11, 2018 Lantern Parade 2018: Paglaot, Pagdaong