DZUP Special Features October 2017 Episodes

DZUP Special Features September 2017 Episodes

Date Episode Title Episode Topic Guest/s
October 11, 2017 Talasalitaan: Saysay ng Kasaysayan: Ang Makabayang Edukasyon tungo sa pagwasto ng Kasaysayan Wika at Kasaysayan, Pagtuturo sa Kasaysayan Prof. Francis A. Gealogo, Ph.D.
Faculty, Kagawaran ng Kasaysayan, Ateneo de Manila University

Prof. Michael Francis Andrada, Ph.D.
Faculty, UP CAL Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas

October 12, 2017 Philippine College Radio Congress Emerging Concepts in Radio: DZUP Online Prof. Jane O. Vinculado
UP College of Mass Communication
Station Manager, DZUP 1602
Webmaster, DZUP Online
October 13, 2017 Mga Susing Salita: Pambansang Seminar sa Pagbuo ng Diskurso sa Konseptong Filipino Developing concepts in Filipino: Independent Films in Philippine Cinema Prof. Rolando B. Tolentino, Ph.D.
Director, UP Institute of Creative Writing
Faculty, UP College of Mass CommunicationProf. Rommel B. Rodriguez, Ph.D.
Director, UP Sentro ng Wikang Filipino Diliman

October 18, 2017 Mga Susing Salita: Pambansang Seminar sa Pagbuo ng Diskurso sa Konseptong Filipino Developing concepts in Filipino: Performing arts Prof. Glecy C. Atienza, Ph.D.

UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas

October 19, 2017 Philippine College Radio Congress: Emerging Concepts Lecture Emerging Concepts in Radio: DZUP as alternative media Ma. Ivy Claudio
DZUP 1602
October 27, 2017 Mga Susing Salita: Pambansang Seminar sa Pagbuo ng Diskurso sa Konseptong Filipino Developing concepts in Filipino: Indigenous Astrophysics in Farming as used by Pre-colonial Filipinos Prof. Percival Almoro, Ph.D.
UP National Institute of Physics

Abner Mercado
Reporter, ABS-CBN News
Lecturer, UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas