Pagpapabida sa Kontrabida Isang Paghahanap at Pagsusuri sa Konstruksiyon at Diskurso ng Kontrabida sa Teleseryeng Walang Hanggan

Oblena, L. A. G. (2014). Pagpapabida sa Kontrabida: Isang Paghahanap at Pagsusuri sa Konstruksiyon at Diskurso ng Kontrabida sa Teleseryeng Walang Hanggan, Unpublished Undergraduate Thesis, University of the Philippines, College of Mass Communication.

Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa paghahanap ng itinuturing na kontrabida sa telebisyon sa Pilipinas. Upang mapagtagumpayan, ito ay dumaan sa proseso ng konstruksiyon at kategorisasyon ng arketipong kontrabida sa dramatikong programang pantelebisyon.

Sa pagtungo sa daan sa pagtuklas, partikular na sinubaybayan ang teleseryeng Walang Hanggan ng ABS-CBN. Sa pamamagitan ng textual analysis, sinuri sa programang ito ang mga katauhan at naratibo ng mga karakter. Upang makapagtakda ng linya sa pagitan ng bida at kontrabida ay nagkaroon ng pag-uugat sa kanilang pagkakaiba at pagtutunggalian. Sa pagtutukoy ng itinuturing na kontrabida ay sunod na pinagsama-sama ang mga elementong magbubuo rito upang ganap nang makabuo ng mga kategorya mula sa mga konstruksiyon. Mula rito, anim na kategorya ang natukoy: kontrabidang donya, bida-kontrabidang-bidang naghihiganti, kontrabidang puta, kontrabidang baliw, kontrabidang masamang tupa, at kontrabidang demonyo.

Ang mga kategorisasyon ay hinabi patungo sa iisang konstruksiyon na bumubuo ng istruktura ng kontrabida. Sa pag-aaral ng ideolohiya at mito ng kontrabida, natuklasan na ang kontrabida ay isang tauhan na ipinapaskil bilang hindi dapat tularan sapagkat ito ay tauhang walang pag-ibig.

Sa paghahanap na ito, ginamit na mapang gabay ang istrukturalismo para matagpuan ang mga konstruksiyon ng kontrabida.

Keywords: Walang Hanggan, kontrabida, diskurso, ideolohiya, mito, istrukturalismo

"View Thesis" View Thesis