History of the University of the Philippines

I. Pagbubuo ng Pamantasan

1908

June 18: Itinatag ang Pamantasan ng Pilipinas sa probisyon ng Pangkat 1 ng Batas blg. 1870.


1909

March 6: Itinatag ang Kolehiyo ng Agrikultura (College of Agriculture) sa Los Banos.

Itinatag din ang Escuela de Bellas Artes na kalauna'y magiging College of Fine Arts. Ang mga klase ay isinagawa sa isang bahay sa Kalye R. Hidalgo sa Quiapo, Maynila.


1910

June 3: Itinatag ang Kolehiyo ng Pilosopiya, Agham at Letra (College of Philosophy, Science and Letters) at Kolehiyo ng Inhineriya (College of Engineering).

August: Ang College Folio ay nasaimprenta. Ito ang kauna-unahang publikasyong pangmag-aaral sa bansa na nasa wikang Ingles. Ang una nitong editor ay si Victoriano Yamzon at una itong ibinenta sa halagang 30 sentimos.

Itinatag din ang Philippine Medical School at College of Veterinary Science.


1911

June 1: Naupo bilang kauna-unahang pangulo ng pamantasan hanggang 1915 si Murray S. Bartlett.

June 30: Ang Kolehiyo ng Pilosopiya, Agham at Letra ay tinawag na College of Liberal Arts.

Nabuo ang College of Law mula sa Young Men's Christian Association Law School.

Isinagawa ang kauna-unahang Araw ng Pagtatapos (Annual University Commencement)

Itinatag ang University Council.


1912

Nagtapos bilang kauna-unahang doktor na Pilipina si Maria Paz Mendoza mula UP College of Medicine and Surgery.


1913

Itinayo ang University Hall sa Padre Faura, Maynila. Ito ang kinaluluklukan ng Department of Justice sa kasalukuyan.

Itinatag ni Dekano George A. Malcolm ang Alumni Association.

Itinatag ang School of Education sa ilalim ng College of Liberal Arts.


1914

Sinimulan ang pagtuturo ng kursong Pharmacy at Dentistry.


1915

Naupo si Ignacio B. Villamor, ang unang Pilipinong pangulo ng pamantasan.

Itinatag ang Junior College of Cebu.

Ang School of Education ay itinaas bilang ganap na Kolehiyo ng Edukasyon.

Inimprenta ang The Philippinensian.


1916

Itinatag ang UP High School bilang sanayan ng mga mag-aaral ng Kolehiyo ng Edukasyon.

Itinatag sa Los Banos ang School of Forestry.

Si Pablo Lorenzo ay naupo sa BOR. si Lorenzo ang kauna-unahang alumni representative sa BOR.