Difference between revisions of "DZUP Health Matters"

 
Line 10: Line 10:
  
  
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Health_Matters#.WVWnqYiGPDc 2012 Episodes]<br>
+
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Health_Matters#.WVWnqYiGPDc 2012 Episodes]<br>
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Health_Matters_2015_Episodes#.WVWoF4iGPDc 2015 Episodes]<br>
+
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Health_Matters_2015_Episodes#.WVWoF4iGPDc 2015 Episodes]<br>
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Health_Matters_2016_Episodes#.WVWn8oiGPDc 2016 Episodes]<br>
+
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Health_Matters_2016_Episodes#.WVWn8oiGPDc 2016 Episodes]<br>
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Health_matters_2017_episodes#.WVWnhYiGPDc 2017 Episodes]<br>
+
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Health_matters_2017_episodes#.WVWnhYiGPDc 2017 Episodes]<br>
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Health_Matters_2018_Episodes 2018 Episodes]<br>
+
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Health_Matters_2018_Episodes 2018 Episodes]<br>
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Health_Matters_2019_Episodes#.XC2Fm1wzbDc 2019 Episodes]<br>
+
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Health_Matters_2019_Episodes#.XC2Fm1wzbDc 2019 Episodes]<br>
 
[https://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Health_Matters_2020_Episodes 2020 Episodes]
 
[https://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Health_Matters_2020_Episodes 2020 Episodes]
  
Line 21: Line 21:
  
 
<div align="center"><div align="center">
 
<div align="center"><div align="center">
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Old_Page_-_DZUP#.WKUILG997Dc Old Page] | [http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/DZUP_1602#.WMonQm997De DZUP] |  [http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/DZUP_Programming_Grid#.WMXzf2997Dd Program Grid]</div>
+
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Old_Page_-_DZUP#.WKUILG997Dc Old Page] | [http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/DZUP_1602#.WMonQm997De DZUP] |  [http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/DZUP_Programming_Grid#.WMXzf2997Dd Program Grid]</div>

Latest revision as of 01:27, 10 February 2020

Health Matters Logo
Health Matters

TIMESLOT: Tuesday, 4-5 PM
COLLEGE/UNIT: DZUP 1602/UP College of Medicine
HOST/S:

Mga tanong pangkalusugan, masasagot na! Mahalagang payong medikal at kaalaman upang umiwas sa sakit, hatid sa inyo ng DZUP 1602 at ng UP College of Medicine. Makinig tuwing Martes, alas kwatro hanggang alas-singko ng hapon sa DZUP 1602, Kasali Ka!


2012 Episodes
2015 Episodes
2016 Episodes
2017 Episodes
2018 Episodes
2019 Episodes
2020 Episodes