Difference between revisions of "DZUP KALampagan"

Line 16: Line 16:
 
3. Makilala ang KAL bilang nangungunang akademikong institusyon sa sining at panitikan;<br><br>
 
3. Makilala ang KAL bilang nangungunang akademikong institusyon sa sining at panitikan;<br><br>
  
'''Mga Impormasyon hinggil Programa'''<br><br>
+
'''Mga Impormasyon Hinggil sa Programa'''<br><br>
  
 
Executive Producer: Gonzalo Campoamor II<br>
 
Executive Producer: Gonzalo Campoamor II<br>

Revision as of 00:53, 15 June 2017

Kalampagan Logo
KALAMPAGAN

TIMESLOT: Monday, 5-6 PM
COLLEGE/UNIT: College of Arts and Letters
HOST/S: Regina Banaag & Vladimeir Gonzales


KALampagan sa Lunes Program Plug: Inihahandog ng Kolehiyo ng Arte at Literatura KAL ang KALampagan sa Lunes, radyo-eskwela. Isang oras ng usaping sining, wika, at panitikan nang may kaunting KALokohan at KALabugan. Maging KALahok, KALaguyo at KALagayang-loob. KALampagan sa Lunes, 5 PM mula July 12.

Isang programang radyo-eskwela sa DZUP ang KALampagan sa Lunes, na pansamantalang pangungunahan ng Opisina ng Dekano ng KAL sa tulong ng Kagawaran ng Brodkasting ng Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla. Magsisimula ang brodkast sa 12 Hulyo 2010, at maririnig bawat Lunes sa unang semestre ng AT 2010-2011. Pangunahing tunguhin nito sa pakikilahok ay ang sumusunod:

1. Gamitin ang pangmadlang komunikasyon sa pagpapalaganap ng akademikong kahusayan at mahusay na pananaliksik sa sining at panitikan; 2. Maging bahagi sa tunguhin ng Unibersidad na makapaglingkod sa madla sa pamamagitan ng radyo; at, 3. Makilala ang KAL bilang nangungunang akademikong institusyon sa sining at panitikan;

Mga Impormasyon Hinggil sa Programa

Executive Producer: Gonzalo Campoamor II

Producer: Sharon Pangilinan & Bernadette Neri

Host: Regina Banaag & Vladimeir Gonzales

Format: Radyo-eskwela; may tema sa bawat episodyo (hal., Rizal, dula, SONA atbp)

Wika: Filipino at, depende sa bahagi, Inggles at mga wikang Europeo

Mga Bahagi ng Programa

PasaKALye:

Gagamit ng anyong pampanitikan para ipakilala ang paksa ng episodyo. Halimbawa, itatampok ang dalawang National Artist ng KAL, Prof. Virgilio Almario at Dr. Bienvenido Lumbera, na magdaraos ng payak na Balagtasan (tig-dalawang taludtod). Maaari ring mag-imbita ng guro o estudyante na babasa ng piling akda.

Kalampagan:

Kakatampukan ng panauhing tagapagsalita na guro ng kolehiyo. Nakadepende ang paksa sa tema ng episodyo. Halos kalahati ng panahong nakalaan sa programa ay gagamitin sa bahaging ito.

Artistahin:

Tahanan ang KAL ng maraming manananghal kabilang na ang Dulaang UP, UP Singing Ambassadors, at Kontemporaryong Gamelang Pilipino (KontraGapi). Bukod dito, lahat ng student organization dito ay may kani-kanilang performing group. Inaasahan na hindi mahirap humugot ng mga estudyante, at paminsan, guro na sasang-ayong magtanghal panandalian sa programa.

D2 na me, wer na u, speech and grammar review:

Gamit ang kadalubhasaan ng mga guro sa KAL, magtatakda ng ilang pangkaraniwang pagkakamali sa pananalita at pagsulat habang nagbibigay ng panuto kung paano babaguhin o itatama ang mga ito.

Je t’aime, te amo: Let’s Go Wikang Europeo:

Language lesson ng dalawa o tatlong pangungusap gamit ang mga wikang Europeo. Isang wika lamang sa bawat sesyon. Kinakailangang kwela ang mga pangungusap at kung maaari ay may kinalaman sa buhay UP o buhay kolehiyo.

The SiningGang:

Itatampok dito ang mga ideya ng mga guro sa Araling Sining hinggil sa mga popular na anyo ng sining o di kaya’y mga umuusbong na anyo nito.

Saranggola ni Pepe:

Bilang bahagi ng preparasyon ng KAL at UP Diliman para pangunahan ang Seskuwisentenaryo ni Jose Rizal sa 2011, gagamitin ang bahaging ito bilang nakakaaliw na plug na rin na humihikayat sa pakikiisa at pakikilahok ng mga estudyante at guro sa loob at labas ng unibersidad.

Jun de Leon Corner:

Kilala si Dr. Felipe de Leon Jr. (a.k.a. Jun de Leon) sa buong kolehiyo dahil sa talas ng kaniyang pag-iisip at entusiyastikong pamamaraan ng pagsasalita. Sa napakaikling bahaging ito, tatanungin siya ng mga palagay niya sa mga paksang sa buong akala ng lahat ay hindi niya masasagot. Puputulin ang sasabihin niya matapos ang isang minuto.


Program Episodes 2017