Difference between revisions of "DZUP Sikhay Kilos"

 
Line 11: Line 11:
  
  
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Sikhay_Kilos#.WWWO5Yh97Dc 2012 Episodes]<br>
+
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Sikhay_Kilos#.WWWO5Yh97Dc 2012 Episodes]<br>
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Sikhay_Kilos_2015_Episodes#.WWWPB4h97Dc 2015 Episodes]<br>
+
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Sikhay_Kilos_2015_Episodes#.WWWPB4h97Dc 2015 Episodes]<br>
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Sikhay_Kilos_2016_Episodes#.WWWPIoh97Dc 2016 Episodes]<br>
+
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Sikhay_Kilos_2016_Episodes#.WWWPIoh97Dc 2016 Episodes]<br>
 
[[2017 Episodes]]<br>
 
[[2017 Episodes]]<br>
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Sikhay_Kilos_2018_Episodes 2018 Episodes]<br>
+
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Sikhay_Kilos_2018_Episodes 2018 Episodes]<br>
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Sikhay_Kilos_2019_Episodes#.XC1yPVwzbDc 2019 Episodes]<br>
+
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Sikhay_Kilos_2019_Episodes#.XC1yPVwzbDc 2019 Episodes]<br>
 
[https://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Sikhay_Kilos_2020_Episodes 2020 Episodes]
 
[https://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Sikhay_Kilos_2020_Episodes 2020 Episodes]
  
 
<div align="center"><div align="center">
 
<div align="center"><div align="center">
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Old_Page_-_DZUP#.WKUILG997Dc Old Page] | [http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/DZUP_1602#.WMonQm997De DZUP] |  [http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/DZUP_Programming_Grid#.WMXzf2997Dd Program Grid]</div>
+
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Old_Page_-_DZUP#.WKUILG997Dc Old Page] | [http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/DZUP_1602#.WMonQm997De DZUP] |  [http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/DZUP_Programming_Grid#.WMXzf2997Dd Program Grid]</div>

Latest revision as of 00:04, 10 February 2020

Sikhay Kilos Logo
Sikhay Kilos

TIMESLOT: Friday, 12-1 PM
COLLEGE/UNIT: DZUP 1602/College of Social Work and Community Development
HOST/S:

Ang Programa sa Radyo ng UP Kolehiyo ng Gawaing Panlipunan at Pagpapaunlad ng Pamayanan (College of Social Work and Community Development).

Kapit-bisig para sa Kaunlaran, Kapit-bisig para sa Kinabukasan.


2012 Episodes
2015 Episodes
2016 Episodes
2017 Episodes
2018 Episodes
2019 Episodes
2020 Episodes