Difference between revisions of "DZUP Special Features May 2019 Episodes"

 
Line 1: Line 1:
'''[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/DZUP_Special_Features#.WMoKP2997Dc DZUP Special Features] May [http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/DZUP_Special_Features_2019_Episodes#.XC1haFwzbDd 2019] Episodes'''
+
'''[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/DZUP_Special_Features#.WMoKP2997Dc DZUP Special Features] May [http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/DZUP_Special_Features_2019_Episodes#.XC1haFwzbDd 2019] Episodes'''
  
 
{|class="wikitable" border="2" width ="100%"
 
{|class="wikitable" border="2" width ="100%"
Line 10: Line 10:
  
 
|May 2, 2019
 
|May 2, 2019
|<strong>[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/e/e2/SF_MAY_2%2C_2019.mp3 Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018]</strong><br><i>Best practices sa pamamahala ng katutubong pamayanan</i>
+
|<strong>[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/e/e2/SF_MAY_2%2C_2019.mp3 Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018]</strong><br><i>Best practices sa pamamahala ng katutubong pamayanan</i>
 
|<strong>Rodolfo C. Aguilar</strong><br><i>Tribal Leader, Tagbanua Tribe Coron Island Association</i>
 
|<strong>Rodolfo C. Aguilar</strong><br><i>Tribal Leader, Tagbanua Tribe Coron Island Association</i>
  
Line 16: Line 16:
  
 
|May 3, 2019
 
|May 3, 2019
|<strong>[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/e/eb/SF_MAY_3%2C_2019.mp3 Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018 part 2]</strong><br><i>Best practices sa pamamahala ng katutubong pamayanan</i>
+
|<strong>[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/e/eb/SF_MAY_3%2C_2019.mp3 Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018 part 2]</strong><br><i>Best practices sa pamamahala ng katutubong pamayanan</i>
 
|<strong>Rodolfo C. Aguilar</strong><br><i>Tribal Leader, Tagbanua Tribe Coron Island Association</i>
 
|<strong>Rodolfo C. Aguilar</strong><br><i>Tribal Leader, Tagbanua Tribe Coron Island Association</i>
  
Line 22: Line 22:
  
 
|May 7, 2019
 
|May 7, 2019
|<strong>[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/8/8d/SF_MAY_7%2C_2019.mp3 Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018]</strong><br><i>Pagbuo ng resolusyon ng Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018</i>
+
|<strong>[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/8/8d/SF_MAY_7%2C_2019.mp3 Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018]</strong><br><i>Pagbuo ng resolusyon ng Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018</i>
 
|<strong>John Enrico C. Torralba</strong><br><i>Puno, Sangay ng Salin, Komisyon sa Wikang Filipino</i><br><br>
 
|<strong>John Enrico C. Torralba</strong><br><i>Puno, Sangay ng Salin, Komisyon sa Wikang Filipino</i><br><br>
 
<strong>Roy Rene S. Cagalingan</strong><br><i>Tagapagsalita, Komisyon sa Wikang Filipino</i>
 
<strong>Roy Rene S. Cagalingan</strong><br><i>Tagapagsalita, Komisyon sa Wikang Filipino</i>
Line 29: Line 29:
  
 
|May 10, 2019
 
|May 10, 2019
|<strong>[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/b/ba/SF_MAY_10%2C_2019.mp3 Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018]</strong><br><i>Pagbuo ng resolusyon ng Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018, Pagbubuod ng Summit</i>
+
|<strong>[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/b/ba/SF_MAY_10%2C_2019.mp3 Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018]</strong><br><i>Pagbuo ng resolusyon ng Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018, Pagbubuod ng Summit</i>
 
|<strong>John Enrico C. Torralba</strong><br><i>Puno, Sangay ng Salin, Komisyon sa Wikang Filipino</i><br><br>
 
|<strong>John Enrico C. Torralba</strong><br><i>Puno, Sangay ng Salin, Komisyon sa Wikang Filipino</i><br><br>
 
<strong>Roy Rene S. Cagalingan</strong><br><i>Tagapagsalita, Komisyon sa Wikang Filipino</i><br><br>
 
<strong>Roy Rene S. Cagalingan</strong><br><i>Tagapagsalita, Komisyon sa Wikang Filipino</i><br><br>
Line 37: Line 37:
  
 
|May 14, 2019
 
|May 14, 2019
|<strong>[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/f/f7/SF_MAY_14%2C_2019.mp3 DZUP Special Features: Halalan 2019 Special Presentation]</strong><br><i>2019 National and Local Elections Results, Fact Checks</i>
+
|<strong>[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/f/f7/SF_MAY_14%2C_2019.mp3 DZUP Special Features: Halalan 2019 Special Presentation]</strong><br><i>2019 National and Local Elections Results, Fact Checks</i>
 
|<strong>Gian Carlo Librojo</strong><br><i>
 
|<strong>Gian Carlo Librojo</strong><br><i>
 
Producer and Host, DZUP Special Features and DZUP Balita</i><br><br>
 
Producer and Host, DZUP Special Features and DZUP Balita</i><br><br>

Latest revision as of 20:31, 9 February 2020

DZUP Special Features May 2019 Episodes

Date Episode Guest/Speaker
May 2, 2019 Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018
Best practices sa pamamahala ng katutubong pamayanan
Rodolfo C. Aguilar
Tribal Leader, Tagbanua Tribe Coron Island Association
May 3, 2019 Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018 part 2
Best practices sa pamamahala ng katutubong pamayanan
Rodolfo C. Aguilar
Tribal Leader, Tagbanua Tribe Coron Island Association
May 7, 2019 Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018
Pagbuo ng resolusyon ng Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018
John Enrico C. Torralba
Puno, Sangay ng Salin, Komisyon sa Wikang Filipino

Roy Rene S. Cagalingan
Tagapagsalita, Komisyon sa Wikang Filipino

May 10, 2019 Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018
Pagbuo ng resolusyon ng Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018, Pagbubuod ng Summit
John Enrico C. Torralba
Puno, Sangay ng Salin, Komisyon sa Wikang Filipino

Roy Rene S. Cagalingan
Tagapagsalita, Komisyon sa Wikang Filipino

Lorna E. Flores
Fultaym na Komisyoner, Kinatawan ng Mga Wika sa Katimugang Pamayanang Kultural

May 14, 2019 DZUP Special Features: Halalan 2019 Special Presentation
2019 National and Local Elections Results, Fact Checks
Gian Carlo Librojo

Producer and Host, DZUP Special Features and DZUP Balita

Joanna Ellina Reyes
Host, DZUP Special Features and DZUP Balita

Maria Ela L. Atienza, Ph.D.
Project Leader, UP sa Halalan
Chair and Professor, UP Department of Political Science