DZUP Special Features May 2019 Episodes

Revision as of 00:51, 20 May 2019 by Risu.dzup (talk | contribs)

DZUP Special Features May 2019 Episodes

Date Episode Guest/Speaker
May 2, 2019 Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018
Best practices sa pamamahala ng katutubong pamayanan
Rodolfo C. Aguilar
Tribal Leader, Tagbanua Tribe Coron Island Association
May 3, 2019 Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018 part 2
Best practices sa pamamahala ng katutubong pamayanan
Rodolfo C. Aguilar
Tribal Leader, Tagbanua Tribe Coron Island Association
May 7, 2019 Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018
Pagbuo ng resolusyon ng Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018
John Enrico C. Torralba
Puno, Sangay ng Salin, Komisyon sa Wikang Filipino

Roy Rene S. Cagalingan
Tagapagsalita, Komisyon sa Wikang Filipino

May 10, 2019 Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018
Pagbuo ng resolusyon ng Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018, Pagbubuod ng Summit
John Enrico C. Torralba
Puno, Sangay ng Salin, Komisyon sa Wikang Filipino

Roy Rene S. Cagalingan
Tagapagsalita, Komisyon sa Wikang Filipino

Lorna E. Flores
Fultaym na Komisyoner, Kinatawan ng Mga Wika sa Katimugang Pamayanang Kultural

May 14, 2019 DZUP Special Features: Halalan 2019 Special Presentation
2019 National and Local Elections Results, Fact Checks
Gian Carlo Librojo

Producer and Host, DZUP Special Features and DZUP Balita

Joanna Ellina Reyes
Host, DZUP Special Features and DZUP Balita

Maria Ela L. Atienza, Ph.D.
Project Leader, UP sa Halalan
Chair and Professor, UP Department of Political Science

May 15, 2019 Creating Innovations in Collaborative Action Research and Community Dialogue National Conference on Human Rights and EJKs
State of human rights in the country and extrajudicial killings (EJKs), and practices in Meycauayan, Bulacan
Atty. Ibarra Gutierrez III

Counsel, Office of Sen. Leila M. De Lima

Dan Daez
Former Mayor, Meycauayan, Bulacan
Convenor, Defend Bulacan

May 16, 2019 Creating Innovations in Collaborative Action Research and Community Dialogue National Conference on Human Rights and EJKs
State of human rights in the country and extrajudicial killings (EJKs)
Venarica B. Papa
Assistant Professor, UP Department of Community Development
May 17, 2019 Creating Innovations in Collaborative Action Research and Community Dialogue National Conference on Human Rights and EJKs
State of human rights in the country and extrajudicial killings (EJKs)
Venarica B. Papa

Assistant Professor, UP Department of Community Development

Rowena A. Laguilles
Assistant Professor, UP Department of Women and Development Studies

Gil I. Espenido
Assistant Professor, UP Department of Social Work

Mary Lou L. Alcid
Professor, UP Department of Social Work Assistant Professor, UP Department of Community Development