Difference between revisions of "DZUP Tabi-Tabi Folkloradyo"

 
Line 10: Line 10:
 
Ito ay ang programang tumatalakay sa Folklore bilang Kaalamang Bayan na bahagi ng pang-araw-araw buhay. Tinatalakay sa programang ito ang kaugnayan sa pagitan ng kaugalian at lipunang Pilipino at ang kaisipan at kaalaman niya na nagmumula sa kultura, kapaligiran at lipunang Pilipino.
 
Ito ay ang programang tumatalakay sa Folklore bilang Kaalamang Bayan na bahagi ng pang-araw-araw buhay. Tinatalakay sa programang ito ang kaugnayan sa pagitan ng kaugalian at lipunang Pilipino at ang kaisipan at kaalaman niya na nagmumula sa kultura, kapaligiran at lipunang Pilipino.
  
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Tabi-Tabi_Folkloradyo_2015_Episodes#.VK-ykCuUczk Program Episodes 2015]
+
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Tabi-Tabi_Folkloradyo_2015_Episodes#.VK-ykCuUczk Program Episodes 2015]
 
<br>
 
<br>
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Tabi-Tabi_Folkloradyo_2016_Episodes#.Vqbs34V97Dc Program Episodes 2016]
+
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Tabi-Tabi_Folkloradyo_2016_Episodes#.Vqbs34V97Dc Program Episodes 2016]
 
<br>
 
<br>
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Tabi-Tabi_Folkloradyo_2017_Episodes#.WMpWXm997Dc Program Episodes 2017]<br>
+
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Tabi-Tabi_Folkloradyo_2017_Episodes#.WMpWXm997Dc Program Episodes 2017]<br>
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Tabi-Tabi_Folkloradyo_2018_Episodes Program Episodes 2018]<br>
+
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Tabi-Tabi_Folkloradyo_2018_Episodes Program Episodes 2018]<br>
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Tabi-Tabi_Folkloradyo_2019_Episodes#.XC3PnFwzbDc Program Episodes 2019]<br>
+
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Tabi-Tabi_Folkloradyo_2019_Episodes#.XC3PnFwzbDc Program Episodes 2019]<br>
 
[https://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Tabi-Tabi_Folkloradyo_2020_Episodes Program Episodes 2020]
 
[https://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Tabi-Tabi_Folkloradyo_2020_Episodes Program Episodes 2020]
  
 
<div align="center"><div align="center">
 
<div align="center"><div align="center">
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Old_Page_-_DZUP#.WKUILG997Dc Old Page] | [http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/DZUP_1602#.WMonQm997De DZUP] |  [http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/DZUP_Programming_Grid#.WMXzf2997Dd Program Grid]</div>
+
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Old_Page_-_DZUP#.WKUILG997Dc Old Page] | [http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/DZUP_1602#.WMonQm997De DZUP] |  [http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/DZUP_Programming_Grid#.WMXzf2997Dd Program Grid]</div>

Latest revision as of 00:54, 11 February 2020

Tabi-Tabi Folkloradyo Logo
TABI-TABI FOLKLORADYO

TIMESLOT: Monday, 6-7 PM
COLLEGE/UNIT: CSSP and Aliguyon-UP Folklorists, Inc.
HOST/S: Carlos P. Tatel, Jr., Vicente C. Villan, Melecio George Fabros III and the CSSP Pool of Radio Hosts

Ito ay ang programang tumatalakay sa Folklore bilang Kaalamang Bayan na bahagi ng pang-araw-araw buhay. Tinatalakay sa programang ito ang kaugnayan sa pagitan ng kaugalian at lipunang Pilipino at ang kaisipan at kaalaman niya na nagmumula sa kultura, kapaligiran at lipunang Pilipino.

Program Episodes 2015
Program Episodes 2016
Program Episodes 2017
Program Episodes 2018
Program Episodes 2019
Program Episodes 2020