Difference between revisions of "Departmento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas"

(History)
Line 1: Line 1:
 
==Contact==
 
==Contact==
Telephone No. ; 9244899; 929-0113<br />
+
Telephone No.: 9244899; 929-0113<br />
VOIP 981-8500 local 2123 & 2124<br />
+
VOIP: 981-8500 local 2123 & 2124<br />
 
Email:  <br />
 
Email:  <br />
  
Line 16: Line 16:
 
** B.A. Malikhaing Pagsulat
 
** B.A. Malikhaing Pagsulat
 
* Graduate
 
* Graduate
** M.A. Araling Pilipino (Philippine Studies)
+
** Master of Arts (M.A.) in Araling Pilipino (Philippine Studies)
** M.A. Filipino (Malikhaing Pagsulat)
+
** Master of Arts (M.A.) in Filipino (Malikhaing Pagsulat)
** M.A. Filipino (Pagsasalin)
+
** Master of Arts (M.A.) in Filipino (Pagsasalin)
** M.A. Filipino (Panitikan)
+
** Master of Arts (M.A.) in Filipino (Panitikan)
** M.A. Filipino (Wika)
+
** Master of Arts (M.A.) in Filipino (Wika)
** PhD (Filipino)
+
** Ph.D (Filipino)
  
 
==History==
 
==History==

Revision as of 03:02, 17 March 2009

Contact

Telephone No.: 9244899; 929-0113
VOIP: 981-8500 local 2123 & 2124
Email:

Administration

Chairperson: Prof. Vina P. Paz
Asst. Chairperson: Prof. Vlademeir B. Gonzales

Programs

 • Certificate
  • Sertipiko sa Malikhaing Pagsulat sa Filipino (SMPF)
 • Undergraduate
  • B.A. Araling Pilipino (Philippine Studies)
  • B.A. Filipino
  • B.A. Malikhaing Pagsulat
 • Graduate
  • Master of Arts (M.A.) in Araling Pilipino (Philippine Studies)
  • Master of Arts (M.A.) in Filipino (Malikhaing Pagsulat)
  • Master of Arts (M.A.) in Filipino (Pagsasalin)
  • Master of Arts (M.A.) in Filipino (Panitikan)
  • Master of Arts (M.A.) in Filipino (Wika)
  • Ph.D (Filipino)

History

Ang Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas (DFPP) ay isa sa limang departamentong bumubuo ng Kolehiyo ng Arte at Literatura (KAL) ng Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, Lunsod Quezon.

Itinatag ang DFPP noong 1966 bilang napapanahong tugon ng Unibersidad ng Pilipinas sa pangangailangang humubog ng oryentasyong maka-Filipino’t makabayan sa mga estudyante ng Unibersidad. Para mapalawak ang kaalaman at kamalayan ng estudyante sa kultura at lipunang Pilipino, naging mga pangunahing layunin ng DFPP ang: pagpapaunlad ng wikang Filipino at mga wika sa Pilipinas, pag-aaral at pagsaliksik sa panitikan ng iba’t ibang etnolinggwistikong grupo para makaambag sa pagbubuo ng pambansang panitikan at kultura.

Tinutupad ang mga layuning ito sa mga programang pang-akademikong binuo at pinaghusay; publikasyon ng mga pananaliksik ng fakulti sa dyornal na Lagda, mga kumperensya, seminar at workshop sa loob at labas ng U.P. at iba pang gawaing extensyon ng mga myembro ng departamento.

Kabilang sa fakulti ng DFPP ang mga tanyag na manunulat, batikong skolar at kritiko sa wika, panitikan at kultura ng Pilipinas.

BISYON

Ginagamit ang wikang Filipino bilang pangunahing wika sa lahat ng antas at larangan sa Pilipinas at kinikilalang pangunahing wikang pandaigdig.

MISYON

 • Magtaguyod ng isang matatag na makinarya o istruktura na magpapahusay sa pagtuturo at titiyak sa pagpapalaganap ng Filipino at mga wika sa Pilipinas, panitikan ng Pilipinas, malikhaing pagsulat, araling Pilipino at araling Rizal sa antas pambansa at internasyunal.
 • Magsagawa ng pananaliksik at lumikha ng mga akda na tutulong sa patuloy na pagpapaunlad ng Filipino at mga wika sa Pilipinas, panitikan ng Pilipinas, malikhaing pagsulat, araling Pilipino at araling Rizal.
 • Regular na maglathala ng mga napapanahong publikasyon sa Filipino at mga wika sa Pilipinas, panitikan ng Pilipinas, araling Rizal, araling Pilipino at malikhaing pagsulat.
 • Manguna sa paglulunsad ng mga programa o gawain kaugnay ng mga larangan sa wikang Filipino at Panitikan ng Pilipinas
 • Makilahok sa pagpapatatag ng kilusan sa wikang Filipino at mga wika ng Pilipinas, panitikan ng Pilipinas, malikhaing pagsulat, araling Pilipino at araling Rizal.