Departmento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas

Revision as of 02:40, 17 March 2009 by Elinigo (talk | contribs) (Programs)

Contact

Telephone No.
VOIP
Email:

Administration

Programs

 • Certificate
  • Sertipiko sa Malikhaing Pagsulat sa Filipino (SMPF)
 • Undergraduate
  • B.A. Araling Pilipino (Philippine Studies)
  • B.A. Filipino
  • B.A. Malikhaing Pagsulat
 • Graduate
  • M.A. Araling Pilipino (Philippine Studies)
  • M.A. Filipino (Malikhaing Pagsulat)
  • M.A. Filipino (Pagsasalin)
  • M.A. Filipino (Panitikan)
  • M.A. Filipino (Wika)
  • PhD (Filipino)

History