Difference between revisions of "Go Teacher Go"

Line 17: Line 17:
 
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Go_Teacher_Go_2016_Episodes#.WV8iwIiGPDc 2016 Episodes]<br>
 
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Go_Teacher_Go_2016_Episodes#.WV8iwIiGPDc 2016 Episodes]<br>
 
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Go_Teacher_Go_2017_Episodes#.WV8rK4iGPDd 2017 Episodes]<br>
 
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Go_Teacher_Go_2017_Episodes#.WV8rK4iGPDd 2017 Episodes]<br>
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Go_Teacher_Go_2018_Episodes 2018 Episodes]
+
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Go_Teacher_Go_2018_Episodes 2018 Episodes]<br>
 +
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Go_Teacher_Go_2019_Episodes#.XD2EMVwzbDc 2019 Episodes]
  
 
<br>
 
<br>

Revision as of 23:58, 14 January 2019

Go Teacher Go Logo
Go Teacher Go!

TIMESLOT: Thursday, 4-5 PM
COLLEGE/UNIT: DZUP 1602/UP NISMED
HOST/S: Ma. Lourdes Agad and Lolita Mondigo


Programa sa radyo na sadyang ginawa para sa elementary at secondary science and mathematics teachers na tumatalakay sa mga usaping pang science at matematika na may kinalaman sa pang-araw-araw na buhay.


Season 1 Episodes (2011)
Season 2 Episodes (2012)
2014 Episodes
2015 Episodes
2016 Episodes
2017 Episodes
2018 Episodes
2019 Episodes