Difference between revisions of "Go Teacher Go"

 
(11 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
[[File:Yun Yon.png|200px|thumb|Yun Yon! Logo]]
+
[[File:gtg.png|200px|thumb|Go Teacher Go Logo]]
  
<div style="font-size:20pt;color:#7b1113">'''Yun Yon!'''</div>
+
<div style="font-size:20pt;color:#7b1113">'''Go Teacher Go!'''</div>
'''TIMESLOT:''' Thursday, 1-2 PM  <br>
+
'''TIMESLOT:''' Thursday, 4-5 PM  <br>
'''COLLEGE/UNIT:''' DZUP 1602/All Academic Workers Union <br>
+
'''COLLEGE/UNIT:''' DZUP 1602/[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/NISMED#.WV8hHoiGPDc UP NISMED] <br>
'''HOST/S:'''          
+
'''HOST/S:'''         Ma. Lourdes Agad and Lolita Mondigo
  
 +
<br>
 +
<p>Programa sa radyo na sadyang ginawa para sa elementary at secondary science and mathematics teachers na tumatalakay sa mga usaping pang science at matematika na may kinalaman sa pang-araw-araw na buhay.</p>
  
'''''''Go teacher go''''''' is a radio program on [[DZUP 1602]] aired every Thursdays, 4:00 pm. to 5:00 pm. <br />
 
Hosted by [[Ma. Lourdes Agad]] and [[Lolita Mondigo]].
 
  
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Go_Teacher_Go:Season_1#.Uzpjescwhz8 Season 1 Episodes]
 
  
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Go_Teacher_Go:Season_2#.UzpkcL-D5z8 Season 2 Episodes]
+
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Go_Teacher_Go:Season_1#.Uzpjescwhz8 Season 1 Episodes (2011)]<br>
 +
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Go_Teacher_Go:Season_2#.UzpkcL-D5z8 Season 2 Episodes (2012)]<br>
 +
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Go_Teacher_Go_2014#.WV8inYiGPDc 2014 Episodes]<br>
 +
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Go_Teacher_Go!_2015_Episodes#.WV8iZ4iGPDc 2015 Episodes]<br>
 +
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Go_Teacher_Go_2016_Episodes#.WV8iwIiGPDc 2016 Episodes]<br>
 +
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Go_Teacher_Go_2017_Episodes#.WV8rK4iGPDd 2017 Episodes]<br>
 +
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Go_Teacher_Go_2018_Episodes 2018 Episodes]<br>
 +
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Go_Teacher_Go_2019_Episodes#.XD2EMVwzbDc 2019 Episodes]<br>
 +
[https://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Go_Teacher_Go_2020_Episodes 2020 Episodes]
  
[[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Go_Teacher_Go:Season_2#.UzpkcL-D5z8 Season 3 Episodes]
+
<br>
  
  
[[Category:DZUP Programs]][[Category:Podcast]]
+
<div align="center"><div align="center">
 +
[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Old_Page_-_DZUP#.WKUILG997Dc Old Page] | [http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/DZUP_1602#.WMonQm997De DZUP] [http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/DZUP_Programming_Grid#.WMXzf2997Dd Program Grid]</div>

Latest revision as of 01:59, 10 February 2020

Go Teacher Go Logo
Go Teacher Go!

TIMESLOT: Thursday, 4-5 PM
COLLEGE/UNIT: DZUP 1602/UP NISMED
HOST/S: Ma. Lourdes Agad and Lolita Mondigo


Programa sa radyo na sadyang ginawa para sa elementary at secondary science and mathematics teachers na tumatalakay sa mga usaping pang science at matematika na may kinalaman sa pang-araw-araw na buhay.


Season 1 Episodes (2011)
Season 2 Episodes (2012)
2014 Episodes
2015 Episodes
2016 Episodes
2017 Episodes
2018 Episodes
2019 Episodes
2020 Episodes