Difference between revisions of "Go Teacher Go"

Line 16: Line 16:
 
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Go_Teacher_Go!_2015_Episodes#.WV8iZ4iGPDc 2015 Episodes]<br>
 
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Go_Teacher_Go!_2015_Episodes#.WV8iZ4iGPDc 2015 Episodes]<br>
 
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Go_Teacher_Go_2016_Episodes#.WV8iwIiGPDc 2016 Episodes]<br>
 
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Go_Teacher_Go_2016_Episodes#.WV8iwIiGPDc 2016 Episodes]<br>
[2017 Episodes]
+
[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Go_Teacher_Go_2017_Episodes#.WV8rK4iGPDd 2017 Episodes]
  
 
<br>
 
<br>
 
[[Category:DZUP Programs]][[Category:Podcast]]
 
[[Category:DZUP Programs]][[Category:Podcast]]

Revision as of 22:35, 6 July 2017

Go Teacher Go Logo
Go Teacher Go!

TIMESLOT: Thursday, 4-5 PM
COLLEGE/UNIT: DZUP 1602/UP NISMED
HOST/S: Ma. Lourdes Agad and Lolita Mondigo


Programa sa radyo na sadyang ginawa para sa elementary at secondary science and mathematics teachers na tumatalakay sa mga usaping pang science at matematika na may kinalaman sa pang-araw-araw na buhay.


Season 1 Episodes (2011)
Season 2 Episodes (2012)
2014 Episodes
2015 Episodes
2016 Episodes
2017 Episodes