Difference between revisions of "Kagalingang Pantahanan 2016 Episodes"

 
Line 9: Line 9:
 
|-
 
|-
 
| January 4, 2016
 
| January 4, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/8/8a/KP_JANUARY_4%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/8/8a/KP_JANUARY_4%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| January 11, 2016
 
| January 11, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/3/34/KP_JANUARY_11%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/3/34/KP_JANUARY_11%2C_2016.mp3]
 
| Teaching Good Manners and Honesty to Children
 
| Teaching Good Manners and Honesty to Children
 
| Sarah Edjan, Department of Family LIfe and Child Development
 
| Sarah Edjan, Department of Family LIfe and Child Development
 
|-
 
|-
 
| January 18, 2016
 
| January 18, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/3/39/KP_JANUARY_18%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/3/39/KP_JANUARY_18%2C_2016.mp3]
 
| Teaching Responsibility and Generosity/Sharing to Children
 
| Teaching Responsibility and Generosity/Sharing to Children
 
|
 
|
Line 29: Line 29:
 
|-
 
|-
 
| February 1, 2016
 
| February 1, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/5/5e/KP_FEBRUARY_1%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/5/5e/KP_FEBRUARY_1%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| February 8, 2016
 
| February 8, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/0/05/KP_FEBRUARY_8%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/0/05/KP_FEBRUARY_8%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| February 15, 2016
 
| February 15, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/2/2e/KP_FEBRUARY_15%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/2/2e/KP_FEBRUARY_15%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| February 22, 2016
 
| February 22, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/1/1e/KP_FEBRUARY_22%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/1/1e/KP_FEBRUARY_22%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| February 29, 2016
 
| February 29, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/b/b4/KP_FEBRUARY_29%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/b/b4/KP_FEBRUARY_29%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| March 7, 2016
 
| March 7, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/d/d0/KP_MARCH_7%2C_2016.mp3 Family Survival Strategies: Natural Family Planning]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/d/d0/KP_MARCH_7%2C_2016.mp3 Family Survival Strategies: Natural Family Planning]
 
|
 
|
 
|Joanne R. Bantang
 
|Joanne R. Bantang
Line 63: Line 63:
 
|-
 
|-
 
| March 14, 2016
 
| March 14, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/2/23/KP_MARCH_14%2C_2016.mp3 Pagtatagumpay sa Krisis ng Kabiguan]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/2/23/KP_MARCH_14%2C_2016.mp3 Pagtatagumpay sa Krisis ng Kabiguan]
 
|
 
|
 
|Dr. Evangeline Dare
 
|Dr. Evangeline Dare
 
|-
 
|-
 
| March 21, 2016
 
| March 21, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/4/4b/KP_MARCH_21%2C_2016.mp3 Disaster Preparedness Survival Kits]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/4/4b/KP_MARCH_21%2C_2016.mp3 Disaster Preparedness Survival Kits]
 
|
 
|
 
|Ma. Fema Soliman-Aquino
 
|Ma. Fema Soliman-Aquino
 
|-
 
|-
 
| March 28, 2016
 
| March 28, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/b/bb/KP_MARCH_28%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/b/bb/KP_MARCH_28%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| April 4, 2016
 
| April 4, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/4/4b/KP_APRIL_4%2C_2016.mp3 Samalamig Sa Tag-init: Kumikita Habang Nagsasaya Kasama ang Pamilya Sa Tag-init]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/4/4b/KP_APRIL_4%2C_2016.mp3 Samalamig Sa Tag-init: Kumikita Habang Nagsasaya Kasama ang Pamilya Sa Tag-init]
 
|
 
|
 
|Allyson Miralles Hije
 
|Allyson Miralles Hije
 
|-
 
|-
 
| April 11, 2016
 
| April 11, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/5/59/KP_APRIL_11%2C_2016.mp3 Puso ng Sebisyo: Handling Guest Complaints"]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/5/59/KP_APRIL_11%2C_2016.mp3 Puso ng Sebisyo: Handling Guest Complaints"]
 
|
 
|
 
|Asst Prof Princess Meneses
 
|Asst Prof Princess Meneses
 
|-
 
|-
 
| April 18, 2016
 
| April 18, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/0/02/KP_APRIL_18%2C_2016.mp3 esto in the Metro: Mga Restaurant sa Manila na humulma sa atimg kulturang pagkain]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/0/02/KP_APRIL_18%2C_2016.mp3 esto in the Metro: Mga Restaurant sa Manila na humulma sa atimg kulturang pagkain]
 
|
 
|
 
|Nikki Eleazar
 
|Nikki Eleazar
 
|-
 
|-
 
| April 25, 2016
 
| April 25, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/c/cb/KP_APRIL_25%2C_2016.mp3 wait a minute! Kapeng mainit!]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/c/cb/KP_APRIL_25%2C_2016.mp3 wait a minute! Kapeng mainit!]
 
|
 
|
 
|Nica Marie Arganosa
 
|Nica Marie Arganosa
 
|-
 
|-
 
| May 2, 2016
 
| May 2, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/7/73/KP_MAY_2%2C_2016.mp3 Consumer rights to safe and quality food]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/7/73/KP_MAY_2%2C_2016.mp3 Consumer rights to safe and quality food]
 
|
 
|
 
|Mr. Benjamin Gonzales  
 
|Mr. Benjamin Gonzales  
 
|-
 
|-
 
| May 9, 2016
 
| May 9, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/5/5a/KP_MAY_9%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/5/5a/KP_MAY_9%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| May 16, 2016
 
| May 16, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/8/8f/KP_MAY_16%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/8/8f/KP_MAY_16%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| May 23, 2016
 
| May 23, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/3/36/KP_MAY_23%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/3/36/KP_MAY_23%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| May 30, 2016
 
| May 30, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/b/b5/KP_MAY_30%2C_2016.mp3 Genetically Modified Organisms and Food Security]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/b/b5/KP_MAY_30%2C_2016.mp3 Genetically Modified Organisms and Food Security]
 
|GMO & Food Security
 
|GMO & Food Security
 
|Mr. Alvin Bacero Bello
 
|Mr. Alvin Bacero Bello
Line 125: Line 125:
 
|-
 
|-
 
| June 6, 2016
 
| June 6, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/5/5f/KP_JUNE_6%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/5/5f/KP_JUNE_6%2C_2016.mp3]
 
|Kinawiwilihang Kawani
 
|Kinawiwilihang Kawani
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| June 13, 2016
 
| June 13, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/f/f9/KP_JUNE_13%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/f/f9/KP_JUNE_13%2C_2016.mp3]
 
|Kahusayan Sa Gawain at Serbisyo
 
|Kahusayan Sa Gawain at Serbisyo
 
|Lita D. Sy
 
|Lita D. Sy
Line 136: Line 136:
 
|-
 
|-
 
| July 4, 2016
 
| July 4, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/7/7b/KP_JULY_4%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/7/7b/KP_JULY_4%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| July 11, 2016
 
| July 11, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/e/e6/KP_JULY_11%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/e/e6/KP_JULY_11%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| July 18, 2016
 
| July 18, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/8/8f/KP_JULY_18%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/8/8f/KP_JULY_18%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| July 25, 2016
 
| July 25, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/e/e4/KP_JULY_25%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/e/e4/KP_JULY_25%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| August 1, 2016
 
| August 1, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/f/f0/KP_AUGUST_1%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/f/f0/KP_AUGUST_1%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| August 8, 2016
 
| August 8, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/d/d1/KP_AUGUST_8%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/d/d1/KP_AUGUST_8%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| August 15, 2016
 
| August 15, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/6/68/KP_AUGUST_15%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/6/68/KP_AUGUST_15%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| August 22, 2016
 
| August 22, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/1/13/KP_AUGUST_22%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/1/13/KP_AUGUST_22%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| August 29, 2016
 
| August 29, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/a/a2/KP_AUGUST_29%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/a/a2/KP_AUGUST_29%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| September 5, 2016
 
| September 5, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/2/2a/KP_September_05_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/2/2a/KP_September_05_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| September 12, 2016
 
| September 12, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/2/2d/KP_September_12_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/2/2d/KP_September_12_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| September 19, 2016
 
| September 19, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/c/c2/KP_September_19%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/c/c2/KP_September_19%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| September 26, 2016
 
| September 26, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/2/27/KP_September_26_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/2/27/KP_September_26_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| October 3, 2016
 
| October 3, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/2/20/KP_OCTOBER_3%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/2/20/KP_OCTOBER_3%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| October 10, 2016
 
| October 10, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/b/bb/KP_OCTOBER_10%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/b/bb/KP_OCTOBER_10%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| October 17, 2016
 
| October 17, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/9/98/KP_OCTOBER_17%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/9/98/KP_OCTOBER_17%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| October 24, 2016
 
| October 24, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/d/dc/KP_OCTOBER_24%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/d/dc/KP_OCTOBER_24%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| November 7, 2016
 
| November 7, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/1/1b/KP_NOVEMBER_7%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/1/1b/KP_NOVEMBER_7%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| November 14, 2016
 
| November 14, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/c/ca/KP_NOVEMBER_14%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/c/ca/KP_NOVEMBER_14%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| November 21, 2016
 
| November 21, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/d/da/KP_NOVEMBER_21%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/d/da/KP_NOVEMBER_21%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| November 28, 2016
 
| November 28, 2016
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/6/68/KP_NOVEMBER_28%2C_2016.mp3]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/6/68/KP_NOVEMBER_28%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|December 5, 2016
 
|December 5, 2016
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/e/ef/KP_December_05_2016.mp3]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/e/ef/KP_December_05_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 248: Line 248:
  
 
|December 12, 2016
 
|December 12, 2016
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/a/a2/KP_December_12_2016.mp3]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/a/a2/KP_December_12_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|

Latest revision as of 23:47, 9 February 2020

Kagalingang Pantahanan 2016 Episodes

Date Episode Title Episode Topic Guest/s
January 4, 2016 [1]
January 11, 2016 [2] Teaching Good Manners and Honesty to Children Sarah Edjan, Department of Family LIfe and Child Development
January 18, 2016 [3] Teaching Responsibility and Generosity/Sharing to Children
January 25, 2016 Teaching Love, Forgiveness and Compassion to Children
February 1, 2016 [4]
February 8, 2016 [5]
February 15, 2016 [6]
February 22, 2016 [7]
February 29, 2016 [8]
March 7, 2016 Family Survival Strategies: Natural Family Planning Joanne R. Bantang

Assistant Professor Dept of Home Economics Education College of Home Economics UP Diliman

March 14, 2016 Pagtatagumpay sa Krisis ng Kabiguan Dr. Evangeline Dare
March 21, 2016 Disaster Preparedness Survival Kits Ma. Fema Soliman-Aquino
March 28, 2016 [9]
April 4, 2016 Samalamig Sa Tag-init: Kumikita Habang Nagsasaya Kasama ang Pamilya Sa Tag-init Allyson Miralles Hije
April 11, 2016 Puso ng Sebisyo: Handling Guest Complaints" Asst Prof Princess Meneses
April 18, 2016 esto in the Metro: Mga Restaurant sa Manila na humulma sa atimg kulturang pagkain Nikki Eleazar
April 25, 2016 wait a minute! Kapeng mainit! Nica Marie Arganosa
May 2, 2016 Consumer rights to safe and quality food Mr. Benjamin Gonzales
May 9, 2016 [10]
May 16, 2016 [11]
May 23, 2016 [12]
May 30, 2016 Genetically Modified Organisms and Food Security GMO & Food Security Mr. Alvin Bacero Bello

Faculty UP National Institute of Molecular Biology and Biotechnology

June 6, 2016 [13] Kinawiwilihang Kawani
June 13, 2016 [14] Kahusayan Sa Gawain at Serbisyo Lita D. Sy

Vicente M. Macadaan

July 4, 2016 [15]
July 11, 2016 [16]
July 18, 2016 [17]
July 25, 2016 [18]
August 1, 2016 [19]
August 8, 2016 [20]
August 15, 2016 [21]
August 22, 2016 [22]
August 29, 2016 [23]
September 5, 2016 [24]
September 12, 2016 [25]
September 19, 2016 [26]
September 26, 2016 [27]
October 3, 2016 [28]
October 10, 2016 [29]
October 17, 2016 [30]
October 24, 2016 [31]
November 7, 2016 [32]
November 14, 2016 [33]
November 21, 2016 [34]
November 28, 2016 [35]
December 5, 2016 [36]
December 12, 2016 [37]