Difference between revisions of "Kagalingang Pantahanan 2018 Episodes"

Line 136: Line 136:
  
 
|September 3, 2018
 
|September 3, 2018
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/2/21/KP_SEPTEMBER_3_2018.mp3]
+
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/2/21/KP_SEPTEMBER_3_2018.mp3 Heart to Heart: Addressing the risk factors of hypertension]<br>Nutrition for Adults
|
+
|<strong>Mary Aguidene Ramos</strong>

Revision as of 18:20, 10 September 2018

Kagalingang Pantahanan 2017 Episodes

Date Episode Topic Guest/s
January 8, 2018 [1]
January 15, 2018 [2]
January 22, 2018 [3]
January 29, 2018 [4]
February 5, 2018 [5]
February 12, 2018 [6]
February 19, 2018 [7]
February 26, 2018 [8]
March 5, 2018 [9]
March 12, 2018 [10]
March 26, 2018 [11]
April 2, 2018 Pagkaing Pilipino: Tamales Allyson Miralles-Hije
April 16, 2018 [12]
April 23, 2018 [13]
April 30, 2018 [14]
May 7, 2018 Philippine Food Systems
Food Science
Dr. Casiana Blanca Villarino
May 21, 2018 [15]
May 28, 2018 Food Security: Rice and Alternatives
Corn as an alternative to rice
Mikaella Marie C. David and Michael B. Salise
June 4, 2018 Nutrition Month: Ugaliing Magtanim, Sapat na Nutrisyon Aanihin
Home and Community Garden
Mrs. Teresa Peralta and Ms. Carmela Taob
June 18, 2018 Nutrition Month: Ugaliing Magtanim, Wastong Nutrisyon Aanihin
Pagkain para sa masa - Urban Gardening
Mr. Gerard Aranas
August 6, 2018 Teknolohiya ng Pananamit: Mga Pananautan sa Nakaraan, sa Kasalukuyan at sa Hinaharap
Ang UP CHE Costume Museum
Krystin Caragay, Czarina Lopez, and Danica Coruno
September 3, 2018 Heart to Heart: Addressing the risk factors of hypertension
Nutrition for Adults
Mary Aguidene Ramos