Difference between revisions of "Kagalingang Pantahanan 2019 Episodes"

 
Line 1: Line 1:
'''[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/DZUP_Kagalingang_Pantahanan#.WWbjRoh97Dc Kagalingang Pantahanan]  2019 Episodes'''
+
'''[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/DZUP_Kagalingang_Pantahanan#.WWbjRoh97Dc Kagalingang Pantahanan]  2019 Episodes'''
  
 
{| class="wikitable" border="1" width = "100%"
 
{| class="wikitable" border="1" width = "100%"
Line 10: Line 10:
  
 
|January 7, 2019
 
|January 7, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/f/ff/KP_JANUARY_7%2C_2019.mp3 Usapang Pampamilya: Mga Ritwal at Tradisyon ng Pamilya sa Pasko]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/f/ff/KP_JANUARY_7%2C_2019.mp3 Usapang Pampamilya: Mga Ritwal at Tradisyon ng Pamilya sa Pasko]
 
|<strong>Lester John Lim</strong>
 
|<strong>Lester John Lim</strong>
  
Line 16: Line 16:
  
 
|January 14, 2019
 
|January 14, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/d/db/KP_JANUARY_14%2C_2019.mp3 Usapang Pampamilya: Pamamahalang pampinansiyal]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/d/db/KP_JANUARY_14%2C_2019.mp3 Usapang Pampamilya: Pamamahalang pampinansiyal]
 
|<strong>Mary Elaine Bayta</strong>
 
|<strong>Mary Elaine Bayta</strong>
  
Line 22: Line 22:
  
 
|January 21, 2019
 
|January 21, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/b/b7/KP_JANUARY_21%2C_2019.mp3 Usapang Pampamilya: New Year's Resolution - Health and Nutrition]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/b/b7/KP_JANUARY_21%2C_2019.mp3 Usapang Pampamilya: New Year's Resolution - Health and Nutrition]
 
|<strong>Mrs. Jennifer C. Santos at Mrs. Rossel D. Bajet</strong>
 
|<strong>Mrs. Jennifer C. Santos at Mrs. Rossel D. Bajet</strong>
  
Line 28: Line 28:
  
 
|January 28, 2019
 
|January 28, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/4/47/KP_JANUARY_28%2C_2019.mp3 Usapang Pampamilya - New Year's Resolution - Resolusyon sa Pagpapatibay ng Relasyon ng Pamilya]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/4/47/KP_JANUARY_28%2C_2019.mp3 Usapang Pampamilya - New Year's Resolution - Resolusyon sa Pagpapatibay ng Relasyon ng Pamilya]
 
|<strong>Charla Saamong</strong>
 
|<strong>Charla Saamong</strong>
  
Line 34: Line 34:
  
 
|February 4, 2019
 
|February 4, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/5/5a/KP_FEBRUARY_4_2019.mp3 February 4 2019 Episode]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/5/5a/KP_FEBRUARY_4_2019.mp3 February 4 2019 Episode]
 
|
 
|
  
Line 40: Line 40:
  
 
|February 11, 2019
 
|February 11, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/4/4b/KP_FEBRUARY_11_2019.mp3 Usapang Bata - Pagmamahal at Pag-aruga ng Lola at Lolo sa Bata]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/4/4b/KP_FEBRUARY_11_2019.mp3 Usapang Bata - Pagmamahal at Pag-aruga ng Lola at Lolo sa Bata]
 
|<strong>Myra Marie David & Rona Mae Rodriguez</strong>
 
|<strong>Myra Marie David & Rona Mae Rodriguez</strong>
  
Line 46: Line 46:
  
 
|February 18, 2019
 
|February 18, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/f/f3/KP_FEBRUARY_18_2019.mp3 Usaping Bata at Pamilya: Pagmamahal at Pag aaruga sa  mg batang nakaranas ng kalamidad]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/f/f3/KP_FEBRUARY_18_2019.mp3 Usaping Bata at Pamilya: Pagmamahal at Pag aaruga sa  mg batang nakaranas ng kalamidad]
 
|<strong>Frances Mikaela Azarcon</strong>
 
|<strong>Frances Mikaela Azarcon</strong>
  
Line 52: Line 52:
  
 
|March 4, 2019
 
|March 4, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/7/7a/KP_MARCH_4%2C_2019.mp3 March 4 2019 Episode]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/7/7a/KP_MARCH_4%2C_2019.mp3 March 4 2019 Episode]
 
|
 
|
  
Line 58: Line 58:
  
 
|March 11, 2019
 
|March 11, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/f/f7/KP_PRE-RECORDED_MARCH_11%2C_2019.mp3 Usapang Bata: Pagmamahal at Pag-aruga ng Lola at Lolo sa Bata]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/f/f7/KP_PRE-RECORDED_MARCH_11%2C_2019.mp3 Usapang Bata: Pagmamahal at Pag-aruga ng Lola at Lolo sa Bata]
 
|<strong>Myra Marie David and Rona Mae Rodriguez</strong>
 
|<strong>Myra Marie David and Rona Mae Rodriguez</strong>
  
Line 64: Line 64:
  
 
|March 18, 2019
 
|March 18, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/d/d5/KP_MARCH_18%2C_2019.mp3 March 18 2019 Episode]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/d/d5/KP_MARCH_18%2C_2019.mp3 March 18 2019 Episode]
 
|
 
|
  
Line 70: Line 70:
  
 
|March 25, 2019
 
|March 25, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/b/ba/KP_MARCH_25%2C_2019.mp3 March 25 2019 Episode]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/b/ba/KP_MARCH_25%2C_2019.mp3 March 25 2019 Episode]
 
|
 
|
  
Line 76: Line 76:
  
 
|April 1, 2019
 
|April 1, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/b/b7/KP_APRIL_01_2019.mp3 April 1 2019 Episode]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/b/b7/KP_APRIL_01_2019.mp3 April 1 2019 Episode]
 
|
 
|
  
Line 82: Line 82:
  
 
|April 8, 2019
 
|April 8, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/9/99/KP_PREREC_APRIL_08_2019.mp3 April 8 2019 Episode]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/9/99/KP_PREREC_APRIL_08_2019.mp3 April 8 2019 Episode]
 
|
 
|
  
Line 88: Line 88:
  
 
|April 22, 2019
 
|April 22, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/c/c4/KP_APRIL_22_2019.mp3 April 22 2019 Episode]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/c/c4/KP_APRIL_22_2019.mp3 April 22 2019 Episode]
 
|
 
|
  
Line 94: Line 94:
  
 
|April 29, 2019
 
|April 29, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/e/eb/KP_APRIL_29_2019_01.mp3 April 29 2019 Episode]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/e/eb/KP_APRIL_29_2019_01.mp3 April 29 2019 Episode]
 
|
 
|
  
Line 100: Line 100:
  
 
|May 6, 2019
 
|May 6, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/f/fd/KP_MAY_6%2C_2019.mp3 May 6 2019 Episode]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/f/fd/KP_MAY_6%2C_2019.mp3 May 6 2019 Episode]
 
|
 
|
  
Line 106: Line 106:
  
 
|May 20, 2019
 
|May 20, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/3/34/KP_MAY_20%2C_2019.mp3 Paghahanda sa Kalamidad: Ready to eat Corn Grits Meals as Disaster Food]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/3/34/KP_MAY_20%2C_2019.mp3 Paghahanda sa Kalamidad: Ready to eat Corn Grits Meals as Disaster Food]
 
|<strong>Mikaella Marie C. David</strong>
 
|<strong>Mikaella Marie C. David</strong>
  
Line 112: Line 112:
  
 
|May 27, 2019
 
|May 27, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/5/51/KP_MAY_27%2C_2019.mp3 May 27 2019 Episode]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/5/51/KP_MAY_27%2C_2019.mp3 May 27 2019 Episode]
 
|
 
|
  
Line 118: Line 118:
  
 
|June 3, 2019
 
|June 3, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/b/bf/KP_June_03_2019.mp3 Kumain ng wasto at maging aktibo, push natin ito]<br><i>Paglaganap ng overnutrition at non-communicable diseases</i>
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/b/bf/KP_June_03_2019.mp3 Kumain ng wasto at maging aktibo, push natin ito]<br><i>Paglaganap ng overnutrition at non-communicable diseases</i>
 
|Airon Bonifacio at Kim Cochon
 
|Airon Bonifacio at Kim Cochon
  
Line 124: Line 124:
  
 
|June 10, 2019
 
|June 10, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/7/78/KP_June_10_2019.mp3 Kalusugan at Nutrisyon ng mga Atleta]<br><i>Nutrition Month</i>
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/7/78/KP_June_10_2019.mp3 Kalusugan at Nutrisyon ng mga Atleta]<br><i>Nutrition Month</i>
 
|Florenda Gabriel at Luchie Callanta
 
|Florenda Gabriel at Luchie Callanta
  
Line 130: Line 130:
  
 
|June 17, 2019
 
|June 17, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/9/94/KP_June_17_2019.mp3 June 17 2019 Episode]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/9/94/KP_June_17_2019.mp3 June 17 2019 Episode]
 
|
 
|
  
Line 136: Line 136:
  
 
|June 24, 2019
 
|June 24, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/8/8c/KP_June_24_2019.mp3 June 24 2019 Episode]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/8/8c/KP_June_24_2019.mp3 June 24 2019 Episode]
 
|
 
|
  
Line 142: Line 142:
  
 
|July 29, 2019
 
|July 29, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/0/0b/NV_JULY_29%2C_2019.mp3 SONA 2019 and the Water Crisis]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/0/0b/NV_JULY_29%2C_2019.mp3 SONA 2019 and the Water Crisis]
 
|<strong>Dr. Sevillo David, Jr.</strong>,<br><i>Executive Director, National Water Resources Board</i><br><br>
 
|<strong>Dr. Sevillo David, Jr.</strong>,<br><i>Executive Director, National Water Resources Board</i><br><br>
 
<strong>Mr. Warner Carag</strong><br><i>Secretary General, AGHAM Diliman</i>
 
<strong>Mr. Warner Carag</strong><br><i>Secretary General, AGHAM Diliman</i>
Line 149: Line 149:
  
 
|September 2, 2019
 
|September 2, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/b/be/KP_SEPTEMBER_2%2C_2019.mp3 Pakinggan ang Tibok: Mga Diskusyong Pangkalusugan Para sa Ating mga Puso]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/b/be/KP_SEPTEMBER_2%2C_2019.mp3 Pakinggan ang Tibok: Mga Diskusyong Pangkalusugan Para sa Ating mga Puso]
 
|<strong>Madeline Calalo</strong>
 
|<strong>Madeline Calalo</strong>
  
Line 155: Line 155:
  
 
|September 9, 2019
 
|September 9, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/9/94/KP_SEPTEMBER_9%2C_2019.mp3 Food for the Heart]<br><i>Pakinggan ang Tibok ng Puso: Diskusyong Pangkalusugan para sa ating mga Puso</i>
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/9/94/KP_SEPTEMBER_9%2C_2019.mp3 Food for the Heart]<br><i>Pakinggan ang Tibok ng Puso: Diskusyong Pangkalusugan para sa ating mga Puso</i>
 
|<strong>Marietoni Pico</strong>
 
|<strong>Marietoni Pico</strong>
  
Line 161: Line 161:
  
 
|September 16, 2019
 
|September 16, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/9/9f/KP_SEPTEMBER_16%2C_2019.mp3 Pag-iwas sa mga Sakit sa Puso]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/9/9f/KP_SEPTEMBER_16%2C_2019.mp3 Pag-iwas sa mga Sakit sa Puso]
 
|<strong>Encarnacion Ramos</strong>
 
|<strong>Encarnacion Ramos</strong>
  
Line 167: Line 167:
  
 
|September 23, 2019
 
|September 23, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/6/6b/KP_SEPTEMBER_23%2C_2019.mp3 My X's and Why's: Mga Risk Factors na Nakakasama sa Puso]<br>Pakinggan ang tibok ng puso: Diskusyong pangkalususgan para sa ating puso
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/6/6b/KP_SEPTEMBER_23%2C_2019.mp3 My X's and Why's: Mga Risk Factors na Nakakasama sa Puso]<br>Pakinggan ang tibok ng puso: Diskusyong pangkalususgan para sa ating puso
 
|
 
|
  
Line 173: Line 173:
  
 
|September 30, 2019
 
|September 30, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/a/a4/KP_SEPTEMBER_30%2C_2019.mp3 Pundasyon ng puso: kahalagahan ng pamilya]<br>Pakinggan ang Tibok ng puso: Cardio vascular diseases
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/a/a4/KP_SEPTEMBER_30%2C_2019.mp3 Pundasyon ng puso: kahalagahan ng pamilya]<br>Pakinggan ang Tibok ng puso: Cardio vascular diseases
 
|Reginna Emiiiene C. Lat, RND
 
|Reginna Emiiiene C. Lat, RND
  
Line 179: Line 179:
  
 
|October 7, 2019
 
|October 7, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/2/23/KP_OCTOBER_7_2019.mp3 Innovating Consumer Experience through Concept Stores]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/2/23/KP_OCTOBER_7_2019.mp3 Innovating Consumer Experience through Concept Stores]
 
|Kristine Catapat
 
|Kristine Catapat
  
Line 185: Line 185:
  
 
|October 14, 2019
 
|October 14, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/0/0e/KP_OCTOBER_14_2019.mp3 Bidang-bidang Pinoy Accessories: Consumer Welfare Month - Sustainable consumption and Go lokal]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/0/0e/KP_OCTOBER_14_2019.mp3 Bidang-bidang Pinoy Accessories: Consumer Welfare Month - Sustainable consumption and Go lokal]
 
|Jobelle Medina
 
|Jobelle Medina
  

Latest revision as of 23:49, 9 February 2020

Kagalingang Pantahanan 2019 Episodes

Date Episode Topic Guest/s
January 7, 2019 Usapang Pampamilya: Mga Ritwal at Tradisyon ng Pamilya sa Pasko Lester John Lim
January 14, 2019 Usapang Pampamilya: Pamamahalang pampinansiyal Mary Elaine Bayta
January 21, 2019 Usapang Pampamilya: New Year's Resolution - Health and Nutrition Mrs. Jennifer C. Santos at Mrs. Rossel D. Bajet
January 28, 2019 Usapang Pampamilya - New Year's Resolution - Resolusyon sa Pagpapatibay ng Relasyon ng Pamilya Charla Saamong
February 4, 2019 February 4 2019 Episode
February 11, 2019 Usapang Bata - Pagmamahal at Pag-aruga ng Lola at Lolo sa Bata Myra Marie David & Rona Mae Rodriguez
February 18, 2019 Usaping Bata at Pamilya: Pagmamahal at Pag aaruga sa mg batang nakaranas ng kalamidad Frances Mikaela Azarcon
March 4, 2019 March 4 2019 Episode
March 11, 2019 Usapang Bata: Pagmamahal at Pag-aruga ng Lola at Lolo sa Bata Myra Marie David and Rona Mae Rodriguez
March 18, 2019 March 18 2019 Episode
March 25, 2019 March 25 2019 Episode
April 1, 2019 April 1 2019 Episode
April 8, 2019 April 8 2019 Episode
April 22, 2019 April 22 2019 Episode
April 29, 2019 April 29 2019 Episode
May 6, 2019 May 6 2019 Episode
May 20, 2019 Paghahanda sa Kalamidad: Ready to eat Corn Grits Meals as Disaster Food Mikaella Marie C. David
May 27, 2019 May 27 2019 Episode
June 3, 2019 Kumain ng wasto at maging aktibo, push natin ito
Paglaganap ng overnutrition at non-communicable diseases
Airon Bonifacio at Kim Cochon
June 10, 2019 Kalusugan at Nutrisyon ng mga Atleta
Nutrition Month
Florenda Gabriel at Luchie Callanta
June 17, 2019 June 17 2019 Episode
June 24, 2019 June 24 2019 Episode
July 29, 2019 SONA 2019 and the Water Crisis Dr. Sevillo David, Jr.,
Executive Director, National Water Resources Board

Mr. Warner Carag
Secretary General, AGHAM Diliman

September 2, 2019 Pakinggan ang Tibok: Mga Diskusyong Pangkalusugan Para sa Ating mga Puso Madeline Calalo
September 9, 2019 Food for the Heart
Pakinggan ang Tibok ng Puso: Diskusyong Pangkalusugan para sa ating mga Puso
Marietoni Pico
September 16, 2019 Pag-iwas sa mga Sakit sa Puso Encarnacion Ramos
September 23, 2019 My X's and Why's: Mga Risk Factors na Nakakasama sa Puso
Pakinggan ang tibok ng puso: Diskusyong pangkalususgan para sa ating puso
September 30, 2019 Pundasyon ng puso: kahalagahan ng pamilya
Pakinggan ang Tibok ng puso: Cardio vascular diseases
Reginna Emiiiene C. Lat, RND
October 7, 2019 Innovating Consumer Experience through Concept Stores Kristine Catapat
October 14, 2019 Bidang-bidang Pinoy Accessories: Consumer Welfare Month - Sustainable consumption and Go lokal Jobelle Medina
October 21, 2019 Consumer Welfare Month: Sustainable Consumption - Go Lokal Jose Marti Bartolome, Daniel Camagay
October 28, 2019 Consumer Welfare Month - Sustainable Consumption Joanne Bantang
November 4, 2019 Disaster Risk Reduction and Management: SDG 11 Sustainable Cities and Communities Lynne Brasileno
November 18, 2019 November 18 2019 Episode
November 25, 2019 Bahay/Buhay: there is no place like home Pamela Aquino and Mildred Gallardo
December 2, 2019 Pasko ng mga Negosyanteng Pilipino Larissa Mae Maranan
December 9, 2019 Alternatibong Putahe sa Pasko Chef Golda Ranada