Office of Community Relations

Revision as of 00:30, 20 June 2012 by Jc.mac (talk | contribs) (Mga Ginagawa sa Kasalukuyan)
Ang Opisina ng Ugnayang Pangkomunidad


Ang Opisina ng Ugnayang Pangkomunidad (OCR) ay isa sa mga opisina sa ilalim ng mas malawak na Tanggapan ng Office of the Vice-Chancellor for Community Affairs na Pinamumunuan ni Prop. Melania L. Flores. Kasama nito ang mga sumusunod na tanggapan: Campus Maintenance Office (CMO), University Health Services (Infirmary), Housing Office (HO), at Task Force on Solid Waste Management.

Ang Saklaw ng Gawain ng OCR

  • Pakikipag-ugnayan sa mga Local Government Units (LGUs) at iba pang Samahan sa loob ng U.P Campus
  • Pagsasaayos at pamamahala ng trapiko (traffic management) at iba pang kaugnay na gawain
  • Pagbibigay serbisyo at Monitoring ng mga Self Built Units
  • Pagkalap ng mga pakalat-kalat na mga hayop sa loob ng Campus
  • Paglulunsad ng mga proyekto at aktibidad na makakatulong sa mga tao sa komunidad ng UP sa pakikipagtulungan ng iba pang Opisina sa loob o labas man ng U.P.

Sino ang Bumubuo ng OCR?

Director (Prop. Thelma B. Magcuro)

Administrative Officer (G. Leo Saunders)

Clerk Mssgr. (G. Louie Mar Marciano)

Community Development Officers (4): Laramie Castillo, Elfrey Vera Cruz, Dennis Joseph Raymundo, Nelin E. Dulpina

Traffic Management Staff (2): Cpl. Jimmy Marquina, SPO Wilfredo Desierto, Jr.

Mga Ginagawa sa Kasalukuyan

  • Pagbibigay ng regular na serbisyo tulad ng pagtugon sa mga kahilingan sa pag-papaayos ng mga self-built units, ROW
  • Pagsasaayos at pamamahala ng transportasyon sa loob ng UP
  • Pag-update ng mga batayang datos sa komunidad (pag-alam sa kasalukuyang bilang ng mga istruktura at populasyon)
  • Pagkakaroon ng regular na pulong sa mga LGUs, samahan ng mga driver, at sa mga samahan
  • Pag-asiste sa OVCCA sa ilang mga gawain

services