Difference between revisions of "Radyo Edukado"

Line 47: Line 47:
 
                 <td width="72" valign="top">
 
                 <td width="72" valign="top">
 
                     <p align="center">
 
                     <p align="center">
                         2012-25
+
                         2012-26
 
                     </p>
 
                     </p>
 
                 </td>
 
                 </td>
Line 70: Line 70:
 
                 <td width="108" valign="top">
 
                 <td width="108" valign="top">
 
                     <p align="center">
 
                     <p align="center">
                         9 July 2012
+
                         13 August 2012
 
                     </p>
 
                     </p>
 
                 </td>
 
                 </td>
 
                 <td width="72" valign="top">
 
                 <td width="72" valign="top">
 
                     <p align="center">
 
                     <p align="center">
                         2012-22
+
                         2012-25
 
                     </p>
 
                     </p>
 
                 </td>
 
                 </td>
 
                 <td width="363" valign="top">
 
                 <td width="363" valign="top">
 
                     <p align="center">
 
                     <p align="center">
                         Bagong format ng radyo edukado.
+
                         Pagsusulat sa Filipino para sa kabataang Pilipino.
 
                     </p>
 
                     </p>
 
                 </td>
 
                 </td>
 
                 <td width="174" valign="top">
 
                 <td width="174" valign="top">
 
                     <p align="center">
 
                     <p align="center">
                         None
+
                         Annie Lumbao and Lyn Danao
 
                     </p>
 
                     </p>
 
                 </td>
 
                 </td>

Revision as of 18:21, 7 January 2013

''Radyo Edukado'' is a radio program on DZUP 1602 aired every Mondays, 10:00 to 11:00 in the morning.
Hosted by Maria Vanessa Oyzon and Michael Muega


Radyo Edukado 2012 Episodes:

DATE

EPISODE NO.

TOPIC

GUEST

Click to listen or share

20 August 2012

2012-26

Paano ba mailalathala ang inyong aklat pambata.

Annie Almario

Media:RE_AUGUST_20,_2012.mp3‎

13 August 2012

2012-25

Pagsusulat sa Filipino para sa kabataang Pilipino.

Annie Lumbao and Lyn Danao

Media:RE_JULY_9,_2012.mp3‎

9 July 2012

2012-22

Bagong format ng radyo edukado.

None

Media:RE_JULY_9,_2012.mp3‎