Sali na bayan

Revision as of 02:55, 14 January 2013 by Iskwiki.admin (talk | contribs)

''Sali na bayan'' is a radio program on DZUP 1602 aired Mondays to Fridays, 2:00 pm. to 3:00 pm.
Hosted by Raymund Villanueva

Sali na bayan 2012 Episodes:

DATE

EPISODE NO.

TOPIC

GUEST

Click to listen or share

31 August 2012

2012-118

Dinaranas ng maraming pamilya sa isla ng Negros sa sapilitang ebakwasyon.

Greg Ratin and Grace Wayong.

Media:SNB_AUGUST_31,_2012.mp3‎

30 August 2012

2012-117

International Day of the Disappeared.

Lilia De Vero.

Media:SNB_AUGUST_30,_2012.mp3‎

29 August 2012

2012-116

R.A. 8439 : Magna Carta for Scientists, Engineers, Researchers & Other S&T Personnel in Government.

Atty. Remigio Saladero Jr.

Media:SNB_AUGUST_29,_2012.mp3‎

28 August 2012

2012-115

Bakwet o ebakwasyon : ang sapilitang paglikas ng mamamayan dahil sa karahasang militar.

RJ Manalo.

Media:SNB_AUGUST_28,_2012.mp3‎

27 August 2012

2012-114

Kalagayan ng mga maralitang pamayanan at mamamayan.

Lino Ojos and Paulo Quiza.

Media:SNB_AUGUST_27,_2012.mp3‎

24 August 2012

2012-113

Pagtingin at tamang paggamit ng social networking sites.

Danny Arao.

Media:SNB_AUGUST_24,_2012.mp3‎

23 August 2012

2012-112

Badyet pangkalusugan, badyet ng kababaihan.

Mary Joan Guan.

Media:SNB_AUGUST_23,_2012.mp3‎

22 August 2012

2012-111

Project stitch of Ecumenical Institute for Labor Education and Research (EILER).

Soleil Erika Manzano.

Media:SNB_AUGUST_22,_2012.mp3‎

21 August 2012

2012-110

Kalagayan kaugnay ng desaparecidos sa ating bansa.

Mary Guy Portajada.

Media:SNB_AUGUST_21,_2012.mp3‎

20 August 2012

2012-109

Kalagayan ng mga maralitang pamayanan.

Lito Badion.

Media:SNB_AUGUST_20,_2012.mp3‎

17 August 2012

2012-108

Oil price hike at ang epekto nito sa sektor ng transportasyon at sa mamamayang saklob ng matinding paghihirap.

George San Mateo.

Media:SNB_AUGUST_17,_2012.mp3‎