Serbisyong Tatak UP 2021 Episodes

Revision as of 19:36, 6 July 2021 by Risu.dzup (talk | contribs)

Serbisyong Tatak UP 2021 Episodes

Date Episode Topic Guest/s
May 20, 2021 [Bakunahan sa Diliman / Musta na, Manila?] VC Aleli Bawagan, Dr. Gene Nisperos, Sir Bryan Placido
June 3, 2021 [QUO Vadis, UP DND Accord, Pook Arboretum, Sagad Award?] Renee Louise Co, Salve Tuboro, Ricardo Felonia
June 17, 2021 [Awit sa Puso Mula sa Cebu / UPD SC Elections] Prof. Noe Santillan, Prof. Kit Kwe
July 8, 2021 [Pagtugon sa Kalamidad / Deadlock sa CNA] Joanna Rose Laddaran, Celeste Vallejos