Cite This Page

Bibliographic details for Tungo sa Pagsasakapangyarihan : Tinig ng mga Kababaing Inabandona ng Migranteng Asawa