Difference between revisions of "Tabi-Tabi Folkloradyo 2016 Episodes"

 
Line 1: Line 1:
'''[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/DZUP_Tabi-Tabi_Folkloradyo#.WNobFW-GPDf Tabi-Tabi Folkloradyo]  2016 Episodes'''
+
'''[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/DZUP_Tabi-Tabi_Folkloradyo#.WNobFW-GPDf Tabi-Tabi Folkloradyo]  2016 Episodes'''
  
 
{| class="wikitable" border="1" width ="100%"
 
{| class="wikitable" border="1" width ="100%"
Line 9: Line 9:
 
|-
 
|-
 
| January 4, 2016
 
| January 4, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/e/e1/TTF_JANUARY_4%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/e/e1/TTF_JANUARY_4%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| January 11, 2016
 
| January 11, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/4/45/TTF_JANUARY_11%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/4/45/TTF_JANUARY_11%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| January 18, 2016
 
| January 18, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/f/fa/TTF_JANUARY_18%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/f/fa/TTF_JANUARY_18%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| February 1, 2016
 
| February 1, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/e/e9/TTF_FEBRUARY_1%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/e/e9/TTF_FEBRUARY_1%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| February 8, 2016
 
| February 8, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/0/0d/TTF_FEBRUARY_8%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/0/0d/TTF_FEBRUARY_8%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| February 15, 2016
 
| February 15, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/0/0c/TTF_FEBRUARY_15%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/0/0c/TTF_FEBRUARY_15%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| February 22, 2016
 
| February 22, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/2/2e/TTF_FEBRUARY_22%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/2/2e/TTF_FEBRUARY_22%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| February 29, 2016
 
| February 29, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/9/9e/TTF_FEBRUARY_29%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/9/9e/TTF_FEBRUARY_29%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| March 7, 2016
 
| March 7, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/f/f3/TTF_MARCH_7%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/f/f3/TTF_MARCH_7%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| March14, 2016
 
| March14, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/6/62/TTF_MARCH_14%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/6/62/TTF_MARCH_14%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| March 21, 2016
 
| March 21, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/a/ae/TFF_MARCH_21%2C_2016.mp3 Kabataang Pilipino at Paglalayag sa West Philippine Sea]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/a/ae/TFF_MARCH_21%2C_2016.mp3 Kabataang Pilipino at Paglalayag sa West Philippine Sea]
 
|
 
|
 
|Verby Czarina Bala
 
|Verby Czarina Bala
Line 65: Line 65:
 
|-
 
|-
 
| March 28, 2016
 
| March 28, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/c/c6/TTF_MARCH_28%2C_2016.mp3 "Magtanim Ay 'Di Biro sa UP Diliman Kampus, at Kaalamang-Bayan"]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/c/c6/TTF_MARCH_28%2C_2016.mp3 "Magtanim Ay 'Di Biro sa UP Diliman Kampus, at Kaalamang-Bayan"]
 
|
 
|
 
|Ginoong Romeo Villana Bolina, magsasaka ng siyudad, at taga-Area 17, UP Diliman Campus
 
|Ginoong Romeo Villana Bolina, magsasaka ng siyudad, at taga-Area 17, UP Diliman Campus
 
|-
 
|-
 
| April 4, 2016
 
| April 4, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/e/ea/TTF_APRIL_4%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/e/ea/TTF_APRIL_4%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| April 11, 2016
 
| April 11, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/9/97/TTF_APRIL_11%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/9/97/TTF_APRIL_11%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| April 18, 2016
 
| April 18, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/7/76/TTF_APRIL_18%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/7/76/TTF_APRIL_18%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| April 25, 2016
 
| April 25, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/a/a1/TTF_APRIL_25%2C_2016.mp3 "Sunog, at Kaalamang-Bayan"]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/a/a1/TTF_APRIL_25%2C_2016.mp3 "Sunog, at Kaalamang-Bayan"]
 
|
 
|
 
|Dr. Ricardo Ma. Nolasco
 
|Dr. Ricardo Ma. Nolasco
 
|-
 
|-
 
| May 9, 2016
 
| May 9, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/3/33/TTF_MAY_9%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/3/33/TTF_MAY_9%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| May 16, 2016
 
| May 16, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/1/18/TTF_MAY_16%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/1/18/TTF_MAY_16%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| May 23, 2016
 
| May 23, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/4/44/TTF_MAY_23%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/4/44/TTF_MAY_23%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| May 30, 2016
 
| May 30, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/1/19/TTF_MAY_30%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/1/19/TTF_MAY_30%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| June 6, 2016
 
| June 6, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/1/1b/TTF_JUNE_6%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/1/1b/TTF_JUNE_6%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| June 13, 2016
 
| June 13, 2016
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/9/99/TTF_JUNE_13%2C_2016.mp3 Replay of May 9, 2016 episode]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/9/99/TTF_JUNE_13%2C_2016.mp3 Replay of May 9, 2016 episode]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 122: Line 122:
  
 
|July 4, 2016
 
|July 4, 2016
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/3/30/TTF_JULY_4%2C_2016.mp3]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/3/30/TTF_JULY_4%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 129: Line 129:
  
 
|July 11, 2016
 
|July 11, 2016
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/a/a9/TTF_JULY_11%2C_2016.mp3]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/a/a9/TTF_JULY_11%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 136: Line 136:
  
 
|July 18, 2016
 
|July 18, 2016
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/2/29/TTF_JULY_18%2C_2016.mp3]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/2/29/TTF_JULY_18%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 143: Line 143:
  
 
|July 25, 2016
 
|July 25, 2016
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/1/1c/TTF_JULY_25%2C_2016.mp3]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/1/1c/TTF_JULY_25%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 150: Line 150:
  
 
|August 1, 2016
 
|August 1, 2016
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/d/d1/TTF_AUGUST_1%2C_2016.mp3]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/d/d1/TTF_AUGUST_1%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 157: Line 157:
  
 
|August 8, 2016
 
|August 8, 2016
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/b/bb/TTF_AUGUST_8%2C_2016.mp3]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/b/bb/TTF_AUGUST_8%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 164: Line 164:
  
 
|August 15, 2016
 
|August 15, 2016
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/2/26/TTF_AUGUST_15%2C_2016.mp3]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/2/26/TTF_AUGUST_15%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 171: Line 171:
  
 
|August 22, 2016
 
|August 22, 2016
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/4/4c/TTF_AUGUST_22%2C_2016.mp3]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/4/4c/TTF_AUGUST_22%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 178: Line 178:
  
 
|August 29, 2016
 
|August 29, 2016
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/4/44/TTF_AUGUST_29%2C_2016.mp3]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/4/44/TTF_AUGUST_29%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 185: Line 185:
  
 
|September 5, 2016
 
|September 5, 2016
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/5/58/TTF_September_05_2016.mp3]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/5/58/TTF_September_05_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 192: Line 192:
  
 
|September 12, 2016
 
|September 12, 2016
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/c/c5/TTF_September_12_2016.mp3]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/c/c5/TTF_September_12_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 199: Line 199:
  
 
|September 19, 2016
 
|September 19, 2016
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/7/71/TTF_September_19_2016.mp3]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/7/71/TTF_September_19_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 206: Line 206:
  
 
|September 26, 2016
 
|September 26, 2016
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/2/26/TTF_September_26_2016.mp3]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/2/26/TTF_September_26_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 213: Line 213:
  
 
|October 3, 2016
 
|October 3, 2016
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/9/96/TTF_OCTOBER_3%2C_2016.mp3]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/9/96/TTF_OCTOBER_3%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 220: Line 220:
  
 
|October 10, 2016
 
|October 10, 2016
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/9/9a/TTF_OCTOBER_10%2C_2016.mp3]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/9/9a/TTF_OCTOBER_10%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 227: Line 227:
  
 
|October 17, 2016
 
|October 17, 2016
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/a/a1/TTF_OCTOBER_17%2C_2016.mp3]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/a/a1/TTF_OCTOBER_17%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 234: Line 234:
  
 
|October 24, 2016
 
|October 24, 2016
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/7/73/TTF_OCTOBER_24%2C_2016.mp3]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/7/73/TTF_OCTOBER_24%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 241: Line 241:
  
 
|November 7, 2016
 
|November 7, 2016
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/8/8e/TTF_NOVEMBER_7%2C_2016.mp3]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/8/8e/TTF_NOVEMBER_7%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 248: Line 248:
  
 
|November 14, 2016
 
|November 14, 2016
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/8/8e/TTF_NOVEMBER_14%2C_2016.mp3]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/8/8e/TTF_NOVEMBER_14%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 255: Line 255:
  
 
|November 21, 2016
 
|November 21, 2016
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/a/a8/TTF_NOVEMBER_21%2C_2016.mp3]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/a/a8/TTF_NOVEMBER_21%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 262: Line 262:
  
 
|November 28, 2016
 
|November 28, 2016
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/d/db/TTF_NOVEMBER_28%2C_2016.mp3]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/d/db/TTF_NOVEMBER_28%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 269: Line 269:
  
 
|December 5, 2016
 
|December 5, 2016
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/2/27/TTF_December_05_2016.mp3]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/2/27/TTF_December_05_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 276: Line 276:
  
 
|December 12, 2016
 
|December 12, 2016
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/2/22/TTF_December_12_2016.mp3]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/2/22/TTF_December_12_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|
 
|

Latest revision as of 00:55, 11 February 2020

Tabi-Tabi Folkloradyo 2016 Episodes

Date Episode Title Episode Topic Guest/s
January 4, 2016 [1]
January 11, 2016 [2]
January 18, 2016 [3]
February 1, 2016 [4]
February 8, 2016 [5]
February 15, 2016 [6]
February 22, 2016 [7]
February 29, 2016 [8]
March 7, 2016 [9]
March14, 2016 [10]
March 21, 2016 Kabataang Pilipino at Paglalayag sa West Philippine Sea Verby Czarina Bala

Jasper Cruz

March 28, 2016 "Magtanim Ay 'Di Biro sa UP Diliman Kampus, at Kaalamang-Bayan" Ginoong Romeo Villana Bolina, magsasaka ng siyudad, at taga-Area 17, UP Diliman Campus
April 4, 2016 [11]
April 11, 2016 [12]
April 18, 2016 [13]
April 25, 2016 "Sunog, at Kaalamang-Bayan" Dr. Ricardo Ma. Nolasco
May 9, 2016 [14]
May 16, 2016 [15]
May 23, 2016 [16]
May 30, 2016 [17]
June 6, 2016 [18]
June 13, 2016 Replay of May 9, 2016 episode
July 4, 2016 [19]
July 11, 2016 [20]
July 18, 2016 [21]
July 25, 2016 [22]
August 1, 2016 [23]
August 8, 2016 [24]
August 15, 2016 [25]
August 22, 2016 [26]
August 29, 2016 [27]
September 5, 2016 [28]
September 12, 2016 [29]
September 19, 2016 [30]
September 26, 2016 [31]
October 3, 2016 [32]
October 10, 2016 [33]
October 17, 2016 [34]
October 24, 2016 [35]
November 7, 2016 [36]
November 14, 2016 [37]
November 21, 2016 [38]
November 28, 2016 [39]
December 5, 2016 [40]
December 12, 2016 [41]