Difference between revisions of "Tabi-Tabi Folkloradyo 2019 Episodes"

 
Line 1: Line 1:
'''[http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/DZUP_Tabi-Tabi_Folkloradyo#.WMpT1G997Dc Tabi-Tabi Folkloradyo] 2019 Episodes'''
+
'''[http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/DZUP_Tabi-Tabi_Folkloradyo#.WMpT1G997Dc Tabi-Tabi Folkloradyo] 2019 Episodes'''
  
 
{| class="wikitable" border="1" width ="100%"
 
{| class="wikitable" border="1" width ="100%"
Line 10: Line 10:
  
 
|January 14, 2019
 
|January 14, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/c/cf/TTF_JANUARY_14%2C_2019.mp3 Mga Usapin ng Fiesta ng Itim na Nazareno]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/c/cf/TTF_JANUARY_14%2C_2019.mp3 Mga Usapin ng Fiesta ng Itim na Nazareno]
 
|
 
|
  
Line 16: Line 16:
  
 
|January 22, 2019
 
|January 22, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/8/8d/TTF_JANUARY_22%2C_2019.mp3 January 22 2019 Episode]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/8/8d/TTF_JANUARY_22%2C_2019.mp3 January 22 2019 Episode]
 
|
 
|
  
Line 22: Line 22:
  
 
|January 28, 2019
 
|January 28, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/8/8a/TTF_JANUARY_28%2C_2019.mp3 January 28 2019 Episode]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/8/8a/TTF_JANUARY_28%2C_2019.mp3 January 28 2019 Episode]
 
|
 
|
  
Line 28: Line 28:
  
 
|February 4, 2019
 
|February 4, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/d/df/TTF_FEBRUARY_4_2019.mp3 February 4 2019 Episode]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/d/df/TTF_FEBRUARY_4_2019.mp3 February 4 2019 Episode]
 
|
 
|
  
Line 34: Line 34:
  
 
|February 18, 2019
 
|February 18, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/b/bd/TTF_FEBRUARY_18_2019.mp3 February 18 2019 Episode]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/b/bd/TTF_FEBRUARY_18_2019.mp3 February 18 2019 Episode]
 
|
 
|
  
Line 40: Line 40:
  
 
|March 4, 2019
 
|March 4, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/4/4d/TTF_MARCH_4%2C_2019.mp3 Larong Pinoy]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/4/4d/TTF_MARCH_4%2C_2019.mp3 Larong Pinoy]
 
|
 
|
  
Line 46: Line 46:
  
 
|March 11, 2019
 
|March 11, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/2/29/TTF_MARCH_11%2C_2019.mp3 Sulyap sa Peminismo sa Lipunang Pilipino]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/2/29/TTF_MARCH_11%2C_2019.mp3 Sulyap sa Peminismo sa Lipunang Pilipino]
 
|<strong>Florante Galura</strong>
 
|<strong>Florante Galura</strong>
  
Line 52: Line 52:
  
 
|March 18, 2019
 
|March 18, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/9/9b/TTF_MARCH_18%2C_2019.mp3 March 18 2019 Episode]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/9/9b/TTF_MARCH_18%2C_2019.mp3 March 18 2019 Episode]
 
|
 
|
  
Line 58: Line 58:
  
 
|March 25, 2019
 
|March 25, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/3/3d/TTF_MARCH_25%2C_2019.mp3 Sulyap sa Baybayin at Kaalamang-Bayan]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/3/3d/TTF_MARCH_25%2C_2019.mp3 Sulyap sa Baybayin at Kaalamang-Bayan]
 
|
 
|
  
Line 64: Line 64:
  
 
|April 1, 2019
 
|April 1, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/d/d5/TTF_APRIL_01_2019.mp3 You are a Filipino if...]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/d/d5/TTF_APRIL_01_2019.mp3 You are a Filipino if...]
 
|
 
|
  
Line 70: Line 70:
  
 
|April 8, 2019
 
|April 8, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/6/69/TTF_APRIL_08_2019.mp3 BangsaMoro sa BOL: Tatlo nga ba?]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/6/69/TTF_APRIL_08_2019.mp3 BangsaMoro sa BOL: Tatlo nga ba?]
 
|<strong>Timuay Alim Bandara</strong><br><i>Teduray Justice and Governance (TJG)</i>
 
|<strong>Timuay Alim Bandara</strong><br><i>Teduray Justice and Governance (TJG)</i>
  
Line 76: Line 76:
  
 
|April 29, 2019
 
|April 29, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/1/1c/TTF_APRIL_29_2019_01.mp3 April 29 2019 Episode]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/1/1c/TTF_APRIL_29_2019_01.mp3 April 29 2019 Episode]
 
|
 
|
  
Line 82: Line 82:
  
 
|May 6, 2019
 
|May 6, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/a/ac/TTF_MAY_6%2C_2019.mp3 May 6 2019 Episode]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/a/ac/TTF_MAY_6%2C_2019.mp3 May 6 2019 Episode]
 
|
 
|
  
Line 88: Line 88:
  
 
|May 20, 2019
 
|May 20, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/0/0e/TTF_MAY_20%2C_2019.mp3 Filipino Values sa Pagdidisiplina sa mga Anak]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/0/0e/TTF_MAY_20%2C_2019.mp3 Filipino Values sa Pagdidisiplina sa mga Anak]
 
|<strong>Theresa Reamon</strong>
 
|<strong>Theresa Reamon</strong>
  
Line 94: Line 94:
  
 
|May 27, 2019
 
|May 27, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/d/d4/TTF_MAY_27%2C_2019.mp3 May 27 2019 Episode]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/d/d4/TTF_MAY_27%2C_2019.mp3 May 27 2019 Episode]
 
|
 
|
  
Line 100: Line 100:
  
 
|June 3, 2019
 
|June 3, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/c/cd/TTF_June_03_2019.mp3 Philippine Prehistory Course Project]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/c/cd/TTF_June_03_2019.mp3 Philippine Prehistory Course Project]
 
|<strong>Joshua Macapia</strong>
 
|<strong>Joshua Macapia</strong>
  
Line 106: Line 106:
  
 
|June 10, 2019
 
|June 10, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/0/07/TTF_June_10_2019.mp3 June 10 2019 Episode]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/0/07/TTF_June_10_2019.mp3 June 10 2019 Episode]
 
|
 
|
  
Line 112: Line 112:
  
 
|June 17, 2019
 
|June 17, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/3/36/TTF_June_17_2019.mp3 Ako Ay Fangirl: Paghubog ng Identidad at Komunidad sa Mundo ng K-Pop]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/3/36/TTF_June_17_2019.mp3 Ako Ay Fangirl: Paghubog ng Identidad at Komunidad sa Mundo ng K-Pop]
 
|<strong>Nisseth Carrido and Christine Mamuyac</strong>
 
|<strong>Nisseth Carrido and Christine Mamuyac</strong>
  
Line 118: Line 118:
  
 
|August 5, 2019
 
|August 5, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/8/80/TTF_August_05_2019.mp3 UP Noon at Ngayon]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/8/80/TTF_August_05_2019.mp3 UP Noon at Ngayon]
 
|
 
|
  
Line 124: Line 124:
  
 
|September 30, 2019
 
|September 30, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/8/87/TTF_SEPTEMBER_30%2C_2019.mp3 Dunong-bayan at Talipapa, Mol saka Mall]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/8/87/TTF_SEPTEMBER_30%2C_2019.mp3 Dunong-bayan at Talipapa, Mol saka Mall]
 
|
 
|
  
Line 130: Line 130:
  
 
|October 14, 2019
 
|October 14, 2019
|[http://iskwiki.upd.edu.ph/images/e/e5/TTF_OCTOBER_14_2019.mp3 Patay at Undas - mga kaalaman at kaugalian]
+
|[http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/e/e5/TTF_OCTOBER_14_2019.mp3 Patay at Undas - mga kaalaman at kaugalian]
 
|
 
|
  

Latest revision as of 01:40, 11 February 2020

Tabi-Tabi Folkloradyo 2019 Episodes

Date Episode Topic Guest/s
January 14, 2019 Mga Usapin ng Fiesta ng Itim na Nazareno
January 22, 2019 January 22 2019 Episode
January 28, 2019 January 28 2019 Episode
February 4, 2019 February 4 2019 Episode
February 18, 2019 February 18 2019 Episode
March 4, 2019 Larong Pinoy
March 11, 2019 Sulyap sa Peminismo sa Lipunang Pilipino Florante Galura
March 18, 2019 March 18 2019 Episode
March 25, 2019 Sulyap sa Baybayin at Kaalamang-Bayan
April 1, 2019 You are a Filipino if...
April 8, 2019 BangsaMoro sa BOL: Tatlo nga ba? Timuay Alim Bandara
Teduray Justice and Governance (TJG)
April 29, 2019 April 29 2019 Episode
May 6, 2019 May 6 2019 Episode
May 20, 2019 Filipino Values sa Pagdidisiplina sa mga Anak Theresa Reamon
May 27, 2019 May 27 2019 Episode
June 3, 2019 Philippine Prehistory Course Project Joshua Macapia
June 10, 2019 June 10 2019 Episode
June 17, 2019 Ako Ay Fangirl: Paghubog ng Identidad at Komunidad sa Mundo ng K-Pop Nisseth Carrido and Christine Mamuyac
August 5, 2019 UP Noon at Ngayon
September 30, 2019 Dunong-bayan at Talipapa, Mol saka Mall
October 14, 2019 Patay at Undas - mga kaalaman at kaugalian
October 21, 2019 October 21 2019 Episode
October 28, 2019 October 28 2019 Episode
November 4, 2019 November 4 2019 Episode
November 11, 2019 #HugotNgGradStudent: Grad School Life
November 18, 2019 November 18 2019 Episode
December 9, 2019 Year-enders as social gathering