Difference between revisions of "Tropang Rad'Yo November 2016 Episodes"

 
Line 1: Line 1:
[[Tropang Rad'Yo]] November [http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Tropang_Rad%27Yo_2016_Episodes#.VzQ5BIR97Dd 2016 Episodes]
+
[[Tropang Rad'Yo]] November [http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/Tropang_Rad%27Yo_2016_Episodes#.VzQ5BIR97Dd 2016 Episodes]
  
 
{| class="wikitable" border="1" width ="100%"
 
{| class="wikitable" border="1" width ="100%"
Line 10: Line 10:
 
| November 2, 2016
 
| November 2, 2016
 
| UP Ikot
 
| UP Ikot
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/9/99/TR_NOVEMBER_2%2C_2016.mp3 Pre-UP Ikot Episodes]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/9/99/TR_NOVEMBER_2%2C_2016.mp3 Pre-UP Ikot Episodes]
 
| Faith, Jane, Chryl, Gian
 
| Faith, Jane, Chryl, Gian
 
|-
 
|-
 
| November 3, 2016
 
| November 3, 2016
 
| UP IKOT
 
| UP IKOT
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/f/f1/TR_NOVEMBER_3%2C_2016.mp3 Pre-UP Ikot Episodes]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/f/f1/TR_NOVEMBER_3%2C_2016.mp3 Pre-UP Ikot Episodes]
 
| Jane, Annica, Faith, Chryl, Janyn
 
| Jane, Annica, Faith, Chryl, Janyn
 
|-
 
|-
 
| November 4, 2016
 
| November 4, 2016
 
| UP IKOT
 
| UP IKOT
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/c/ce/TR_NOVEMBER_4%2C_2016.mp3 Pre-UP Ikot Episodes]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/c/ce/TR_NOVEMBER_4%2C_2016.mp3 Pre-UP Ikot Episodes]
 
| Chryl, Guel, Gian
 
| Chryl, Guel, Gian
 
|-
 
|-
 
| November 7, 2016
 
| November 7, 2016
 
| UP IKOT
 
| UP IKOT
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/8/83/TR_NOVEMBER_7%2C_2016.mp3 Pre-UP Ikot Episodes]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/8/83/TR_NOVEMBER_7%2C_2016.mp3 Pre-UP Ikot Episodes]
 
| Jane, Chryl, Faith, Gian, Faith, Annica, Janyn, Marc
 
| Jane, Chryl, Faith, Gian, Faith, Annica, Janyn, Marc
 
|-
 
|-
Line 35: Line 35:
 
| November 9, 2016
 
| November 9, 2016
 
| UP IKOT
 
| UP IKOT
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/9/9f/TR_NOVEMBER_9%2C_2016.mp3 Post UP IKOT Feels ]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/9/9f/TR_NOVEMBER_9%2C_2016.mp3 Post UP IKOT Feels ]
 
| Jane, Annica, Roj, Marc, Guel, Gian, Chryl
 
| Jane, Annica, Roj, Marc, Guel, Gian, Chryl
 
|-
 
|-
 
| November 10, 2016
 
| November 10, 2016
 
| Kung ito ay isang panaginip, gusto ko nang magising
 
| Kung ito ay isang panaginip, gusto ko nang magising
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/c/c8/TR_NOVEMBER_10%2C_2016.mp3 Minsan mas masayang managinip kaysa harapin ang katotohanan]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/c/c8/TR_NOVEMBER_10%2C_2016.mp3 Minsan mas masayang managinip kaysa harapin ang katotohanan]
 
| Annica, Guel, Gian
 
| Annica, Guel, Gian
 
|-
 
|-
 
| November 11, 2016
 
| November 11, 2016
 
| Kung ito ay isang panaginip, gusto ko nang magising
 
| Kung ito ay isang panaginip, gusto ko nang magising
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/2/2a/TR_NOVEMBER_11%2C_2016.mp3 ]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/2/2a/TR_NOVEMBER_11%2C_2016.mp3 ]
 
| Marc, Roj, Faith, Janyn
 
| Marc, Roj, Faith, Janyn
 
|-
 
|-
 
| November 14, 2016
 
| November 14, 2016
 
| And that's beautiful...
 
| And that's beautiful...
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/d/dc/TR_NOVEMBER_14%2C_2016.mp3 In Tropang Rad'Yo, we don't say "hello" and "goodbye". We say, "Once a Katropa, Always a Katropa." And I think that's beautiful.]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/d/dc/TR_NOVEMBER_14%2C_2016.mp3 In Tropang Rad'Yo, we don't say "hello" and "goodbye". We say, "Once a Katropa, Always a Katropa." And I think that's beautiful.]
 
| Chryl, Roj, Annica
 
| Chryl, Roj, Annica
 
|-
 
|-
 
| November 15, 2016
 
| November 15, 2016
 
| And that's beautiful...
 
| And that's beautiful...
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/8/8a/TR_NOVEMBER_15%2C_2016.mp3 In UP, we don't say success, we say sablay, and I think that's beautiful.]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/8/8a/TR_NOVEMBER_15%2C_2016.mp3 In UP, we don't say success, we say sablay, and I think that's beautiful.]
 
| Faith, Guel, Marc, Janyn
 
| Faith, Guel, Marc, Janyn
 
|-
 
|-
 
| November 16, 2016
 
| November 16, 2016
 
| Birthday Roast
 
| Birthday Roast
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/d/d6/TR_NOVEMBER_16%2C_2016.mp3 Katropang Marc]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/d/d6/TR_NOVEMBER_16%2C_2016.mp3 Katropang Marc]
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
 
| November 17, 2016
 
| November 17, 2016
 
| Birthday Roast
 
| Birthday Roast
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/4/43/TR_NOVEMBER_17%2C_2016.mp3 Katropang Guel]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/4/43/TR_NOVEMBER_17%2C_2016.mp3 Katropang Guel]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| November 18, 2016
 
| November 18, 2016
 
| Gantihan
 
| Gantihan
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/e/e4/TR_NOVEMBER_18%2C_2016.mp3  Marc and Guel]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/e/e4/TR_NOVEMBER_18%2C_2016.mp3  Marc and Guel]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| November 21, 2016
 
| November 21, 2016
 
| Questions
 
| Questions
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/e/e2/TR_NOVEMBER_21%2C_2016.mp3 Mas masakit ba kung biglaan or yung matagal mo nang alam?]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/e/e2/TR_NOVEMBER_21%2C_2016.mp3 Mas masakit ba kung biglaan or yung matagal mo nang alam?]
 
| faith, janyn, jane
 
| faith, janyn, jane
 
|-
 
|-
 
| November 22, 2016
 
| November 22, 2016
 
| Questions
 
| Questions
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/6/65/TR_NOVEMBER_22%2C_2016.mp3 May laban pa ba kung may desisyon na?]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/6/65/TR_NOVEMBER_22%2C_2016.mp3 May laban pa ba kung may desisyon na?]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| November 23, 2016
 
| November 23, 2016
 
| Questions
 
| Questions
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/8/84/TR_NOVEMBER_23%2C_2016.mp3 When do you move on, when do you never forget?]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/8/84/TR_NOVEMBER_23%2C_2016.mp3 When do you move on, when do you never forget?]
 
| Katropang Chryl, Annica, Jane, Marc
 
| Katropang Chryl, Annica, Jane, Marc
 
|-
 
|-
 
| November 24, 2016
 
| November 24, 2016
 
| Questions
 
| Questions
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/e/e7/TR_NOVEMBER_24%2C_2016.mp3 When are you not a hero?]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/e/e7/TR_NOVEMBER_24%2C_2016.mp3 When are you not a hero?]
 
| carl, guel, faith (main)
 
| carl, guel, faith (main)
 
|-
 
|-
 
| November 25, 2016
 
| November 25, 2016
 
| Questions
 
| Questions
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/6/69/TR_NOVEMBER_25%2C_2016.mp3]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/6/69/TR_NOVEMBER_25%2C_2016.mp3]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| November 28, 2016
 
| November 28, 2016
 
| Freestyle
 
| Freestyle
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/images/a/a2/TR_NOVEMBER_28%2C_2016.mp3 "What is keeping you from..."]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/images/a/a2/TR_NOVEMBER_28%2C_2016.mp3 "What is keeping you from..."]
 
| Jane, Annica, Chryl, Janyn
 
| Jane, Annica, Chryl, Janyn
 
|-
 
|-
 
| November 29, 2016
 
| November 29, 2016
 
| Freestyle
 
| Freestyle
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/File:TR_NOVEMBER_29,_2016.mp3 Extrajudicial Feelings]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/File:TR_NOVEMBER_29,_2016.mp3 Extrajudicial Feelings]
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| November 30, 2016
 
| November 30, 2016
 
| Freestyle
 
| Freestyle
| [http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/File:TR_NOVEMBER_30,_2016.mp3 KKK]
+
| [http://iskomunidad.upd.edu.ph/index.php/File:TR_NOVEMBER_30,_2016.mp3 KKK]
 
|
 
|
 
|-
 
|-

Latest revision as of 20:59, 23 February 2020

Tropang Rad'Yo November 2016 Episodes

Date Theme Episode Topic On-Board
November 2, 2016 UP Ikot Pre-UP Ikot Episodes Faith, Jane, Chryl, Gian
November 3, 2016 UP IKOT Pre-UP Ikot Episodes Jane, Annica, Faith, Chryl, Janyn
November 4, 2016 UP IKOT Pre-UP Ikot Episodes Chryl, Guel, Gian
November 7, 2016 UP IKOT Pre-UP Ikot Episodes Jane, Chryl, Faith, Gian, Faith, Annica, Janyn, Marc
November 8, 2016 UP IKOT: Utak na Dumadama o Pusong Nag-iisip An Interactive Radio Drama Special Jane, Annica, Roj, Marc, Guel, Gian, Chryl, Carl
November 9, 2016 UP IKOT Post UP IKOT Feels Jane, Annica, Roj, Marc, Guel, Gian, Chryl
November 10, 2016 Kung ito ay isang panaginip, gusto ko nang magising Minsan mas masayang managinip kaysa harapin ang katotohanan Annica, Guel, Gian
November 11, 2016 Kung ito ay isang panaginip, gusto ko nang magising [1] Marc, Roj, Faith, Janyn
November 14, 2016 And that's beautiful... In Tropang Rad'Yo, we don't say "hello" and "goodbye". We say, "Once a Katropa, Always a Katropa." And I think that's beautiful. Chryl, Roj, Annica
November 15, 2016 And that's beautiful... In UP, we don't say success, we say sablay, and I think that's beautiful. Faith, Guel, Marc, Janyn
November 16, 2016 Birthday Roast Katropang Marc
November 17, 2016 Birthday Roast Katropang Guel
November 18, 2016 Gantihan Marc and Guel
November 21, 2016 Questions Mas masakit ba kung biglaan or yung matagal mo nang alam? faith, janyn, jane
November 22, 2016 Questions May laban pa ba kung may desisyon na?
November 23, 2016 Questions When do you move on, when do you never forget? Katropang Chryl, Annica, Jane, Marc
November 24, 2016 Questions When are you not a hero? carl, guel, faith (main)
November 25, 2016 Questions [2]
November 28, 2016 Freestyle "What is keeping you from..." Jane, Annica, Chryl, Janyn
November 29, 2016 Freestyle Extrajudicial Feelings
November 30, 2016 Freestyle KKK