UP Naming Mahal (by Gary Granada)

Redirect page

A musical play entitled "Lean" staged in 1998 was held to commemorate the 10th year since the assassination of a prominent UP student leader during the martial law, Leandro Alejandro. In this play, Gary Granada, the one who made the libretto of this play, remixed the tune of UP Naming Mahal in a contemporary rock version and gave it a new and more "nationalistic sounding" lyrics, reasserting the purpose of the Iskolar ng Bayan as a Iskolar ng Sambayanan, Tagapaglingkod ng Taongbayan.


Lyrics


UP naming mahal

Pamantasan ng bayan

Tinig ng masa

Ang siyang lagi nang pakikinggan


Malayong lupain

Di kailangang marating

Dito maglilingkod sa bayan natin

Dito maglilingkod sa bayan natin


Silangang mapula

Sagisag magpakailanman

Ating ipaglaban

Laya ng diwa’t kaisipan


Humayo’t itanghal

Giting, tapang at dangal

Mabuhay ang lingkod ng taong bayan

Mabuhay ang lingkod ng taong bayan


Silangang mapula

Sagisag magpakailanman

Ating ipaglaban

Laya ng diwa’t kaisipan


Malayong lupain

Di kailangang marating

Dito maglilingkod sa bayan natin

Dito maglilingkod sa bayan natin [

http://www.garygranada.com/Lean/04.UP%20Naming%20Mahal.htm Listen to UP Naming Mahal by Gary Granada]