Usapang P 2019 Episodes

Revision as of 19:06, 18 February 2019 by Risu.dzup (talk | contribs)

Usapang P 2019 Episodes

Date Episode Title Guest/s
January 11, 2019 Usapang Panimula at Pagsibol
January 18, 2019 Usapang Paths: Paano Ba Pumili?
Career Orienteering
Brent Reodica,
CEO of Team Aguhon
January 25, 2019 Usapang Sex Positivity
February 1, 2019 Usapang Pagmamahal sa Sarili
Self-love
Aira Morales
BC Graduate, strong independent woman

Paulo Larracas
Core Member of MentalHealthPH

February 8, 2019 Usapang Pag-ibig at Paniniwala
Interfaith Relationship
Isabela Suguitan and Sandro Badillo
February 15, 2019 Usapang Purity
Purity, Virginity, and Sex Before Marriage
Trisha, Nikole, and Karen