Vladimeir B. Gonzales

Revision as of 23:46, 10 December 2013 by Vbgonzales (talk | contribs) (See Also)

Administrative Positions

Courses Handled

Malikhaing Pagsulat 10 - Ang Hiwaga at Hikayat ng Pagsulat sa Filipino Malikhaing Pagsulat 110 - Palihan 1 Malikhaing Pagsulat 198 - Espesyal na Paksa Komunikasyon 1 at 2 - Kasanayan sa Komunikasyon Panitikan ng Pilipinas 17 - Panitikan at Kulturang Popular Panitikan ng Pilipinas 19 - Sexualidad, Kasarian, at Panitikan

Publications

Awards and Recognitions

Lectures

Videokepoetry Games

Si Rizal Bilang Meta-Text


See Also

http://www.vladgonzales.net